Február 27. - SZÜKSÉGEM VAN ISTEN EREJÉRE

A Szentlélek kitöltetése {ML 62}   

„És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, s prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak.” (Jóel könyve 2,28) {ML 62.1}   

Az utolsó napokban élünk, abban az időben, amikor sokat várhatunk az Úrtól. Az Ige szavai a kegyelem trónjához vonnak bennünket, hogy a legnagyobb áldásokat kérjük Istentől. Azt az ígéretet kaptuk, hogy férfiakra és nőkre, fiainkra és leányainkra kiárad a Szentlélek, és „mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül” (Jóel könyve 2,32). Ez az ige csodálatos munka elvégzését tárja elénk, amelyhez azonban mindennap szükségünk van szívünk megtisztítására, Isten hatalmára. Kiváltságunk, hogy ebben a tapasztalatban részesüljünk. A menny arra vár, hogy áldásait ránk árassza, ezért igényelhetjük és szívünkbe fogadhatjuk Isten gazdag ígéreteit. Éjjel és nappal keresnünk kell az Urat, hogy megtudjuk, milyen lépéseket kell tennünk. {ML 62.2}   

Istennek különleges munkát kell elvégeznie mindnyájunkért. Amikor látjuk a világ gonoszságát, amint napvilágra kerül a bírósági tárgyalásokon és közhírré teszik az újságokban, húzódjunk közelebb Istenhez, és ragadjuk meg ígéreteit, hogy Krisztus kegyelme megnyilvánulhasson bennünk. Hatalmas befolyást áraszthatunk a világra! Ha Isten meggyőző ereje munkálkodik bennünk, képesek leszünk megtérésre vezetni a bűnben élő embereket. (Review and Herald, 1909. április 1.) {ML 62.3}   

A földi történelem záró szakaszában sokan, gyermekek és fiatalok, akik valódi – a Biblia tanításaival megegyező – keresztény nevelést kaptak, ámulatba ejtik az embereket bizonyságtevésükkel. Egyszerűen, de Lélekkel és erővel szólnak majd, mert megtanították őket az igaz istenfélelemre, és szívüket meglágyította a Biblia gondos tanulmányozása. Imádkozó lélekkel kutatták az Igét, így formálhatta gondolkodásukat a Szentlélek. A közeljövőben sok gyermeket áthat majd Isten Lelke, és ezek a gyermekek hirdetni fogják az igazságot a világnak. Olyan munkát végeznek, amelyet a gonosz egész hatalma sem tud meghiúsítani. (Counsel and Practice on Tithe, 166. o.) {ML 62.4}