Február 28. - AZ EGÉSZ FÖLD FÉNYLIK MAJD ISTEN DICSŐSÉGÉTŐL

A Szentlélek kitöltetése {ML 63}   

„Ezek után más angyalt láttam leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fénylett annak dicsőségétől.” (Jelenések könyve 18,1) {ML 63.1}   

A földi történelem vége elközelgett. Isten munkálkodik minden szíven, hogy megnyíljék és elfogadja a Szentlélek ihletését. Teremtőnk elküldi követeit, hogy mindenütt elmondják figyelmeztetéseit. Megvizsgálja gyülekezeteit, hogy engedelmeskednek-e a Szentlélek vezetésének. A tudásnak növekednie kell. Látnunk kell, hogy a menny követei igyekeznek minden módon felhívni az emberek figyelmét az eljövendő ítéletre, és megismertetni őket a megváltás örömhírével a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Emeljük fel az igazság zászlaját! {ML 63.2}   

Ez az üzenethirdetés sokkal nagyobb hatalommal és erővel zárul le, mint az éjféli kiáltás. Isten szolgái mennyből kapott erővel felruházva, fénylő arccal viszik el mindenhová Isten üzenetét. (Early Writings, 278–279. o.) {ML 63.3}   

Sokan dicsőítették Istent. A betegek meggyógyultak, és más csodák is történtek. A könyörgés közbenjáró lelkülete nyilvánult meg, mint pünkösd nagy napján. Százak és ezrek látogatták meg a családokat, és megnyitották előttük Isten Igéjét. A szíveket meggyőzte a Szentlélek ereje, és a valódi megtérés lelkülete volt tapasztalható. Mindenhol megnyíltak az ajtók az igazság hirdetése előtt. Úgy látszott, hogy mennyei világosság árad a Földre. (Bizonyságtételek, IX. köt., 126. o.) {ML 63.4}