Január 5. - MINDEN LEHETSÉGES

A hit az életemben {ML 9}   

„…minden lehetséges a hívőnek.” (Márk evangéliuma 9,23) {ML 9.1}   

A hit összekapcsol bennünket a mennyel, és erőt ad a sötétség hatalmasságai ellen vívott küzdelemhez. Istenünk Jézus Krisztus által gondoskodott arról, hogy minden gonosz jellemvonásunkat megzabolázhassuk, és ellenálljunk a legerősebb kísértéseknek is. (Ministry of Healing, 65–66. o.) {ML 9.2}   

Az igazak mindig segítséget kaptak a mennyből. Isten ellenségei gyakran egyesítették erejüket és tudásukat, hogy az Istenben bízók jellemét megrontva és befolyásukat tönkretéve megsemmisítsék őket. Azonban senki sem tudta legyőzni Krisztus híveit, mivel az Úr velük volt. Isten gyermekei szakadjanak el a világtól és bálványaiktól, akkor a világ nem szakíthatja el őket Krisztustól. Őbenne lakozik az egész teljesség (Kolossébelieknek írt levél 1,19). {ML 9.3}   

A keresztények kiváltsága, hogy mindig tudatában lehetnek a csodálatos igazságnak: Krisztus a szívükben lakozik. „Ez az a győzedelem, amely legyőzi a világot: a mi hitünk.” (János I. levele 5,4) „Minden lehetséges annak, aki hisz” – bármit szeretnénk elérni, ha hittel imádkozunk érte, ha hisszük, hogy elnyerjük, megkapjuk. Ez a hit áthatol a legsötétebb fellegeken, és a világosság sugarait árasztva reményt hoz a megfáradt, kétségbeesett lelkeknek. Isten hatalmasan cselekszik népe érdekében, ha gyermekei teljesen Őrá bízzák magukat. (Testimonies for the Church, II., 139–140. o.) Isten gyermekei „hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, elnyerték az ígéreteket, bezárták az oroszlánok száját, eloltották a tűz erejét, megmenekültek a kard élétől, felerősödtek a betegségből, hősök lettek a harcban, megfutamították az idegenek seregeit” (Zsidókhoz írt levél 11,34). Hit által ma is elérhetjük az Isten által számunkra kitűzött célokat. (Próféták és királyok, 157. o.) {ML 9.4}