Március 6. - A FIATALOK

Isten hősei {ML 69}   

„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!” (Korinthusiakhoz írt I. levél 16,13) {ML 69.1}   

Megváltónk nem titkolta el a tanítványai elől, hogy ezen a világon nyomorúságuk lesz. Királyok és fejedelmek elé viszik őket Jézus nevéért, sok gonosz hazugságot mondanak rájuk, s akik üldözik őket és sokuk életét kioltják, azt gondolják, hogy istentiszteletet cselekszenek (János evangéliuma 16,1–3). Minden korszakban üldözést szenvedtek valamilyen formában mindazok, akik istenfélő életet éltek. Nagyon sok méltatlanságot, gyalázatot és kegyetlenséget kellett eltűrniük – ezek kitalálására Sátán indította fel ellenük az embereket. {ML 69.2}   

A világ ma ugyanúgy ellenzi az igaz vallást, mint bármikor azelőtt. {ML 69.3}   

Az üldözés szelleme újra feltámad a hűségesek ellen, akik nem egyeznek ki a világgal, és nem ingatja meg őket véleménye, kegye vagy ellenállása. Azt a vallást, amely élő bizonyságot tesz a szentség mellett, és megdorgálja az önzést, a kapzsiságot és a népszerű bűnöket, gyűlöli a világ – és a felületesen gondolkodó keresztények is gyűlölik. Ezért ne csodálkozzatok, fiatal keresztény barátaim, ha a világ gyűlöl benneteket, mert Mestereteket előbb gyűlölte, mint titeket. Ha gyalázatot és üldözést szenvedtek, akkor vagytok jó helyen, mert Jézus mindezt elszenvedte, sőt ennél sokkal többet tűrt el. Ha Isten hűséges őrállói vagytok, az üldözés megtiszteltetést jelent számotokra. Azok a hősies keresztények, akik magukra hagyottan is hűségesek maradnak, elnyerik a hervadhatatlan koronát. {ML 69.4}   

Az örök életre vezető út keskeny, és sok nehézségen kell keresztülmenned, azonban kitartó erőfeszítések által elnyerheted az örök életet, halhatatlan örökségedet. A nyugalom, békesség és dicsőség, amelyet megkaphatsz Istentől az út végén, minden erőfeszítésedért és áldozatodért bőségesen kárpótol majd. {ML 69.5}