Március 7. - A LEGÚJABB KORI HŐSÖK

Isten hősei {ML 70}   

„Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz be.” (Példabeszédek könyve 16,32) {ML 70.1}   

Aki legyőzte énjét, a legerősebb ellenséggel szállt szembe. Aki mozdíthatatlanul megáll a bántalmak viharában, az Isten hőse. {ML 70.2}   

Aki megtanulta uralni lelkületét, az felülemelkedik a csekélységeken, akadályokon, bosszúságokon, amelyeknek naponta mindnyájan ki vagyunk téve, s ezek nem vetnek árnyékot a lelkére. {ML 70.3}   

Isten szándéka az, hogy a megszentelt értelem királyi hatalma az isteni kegyelem által kormányozva uralkodjék az életünkben. Aki uralja lelkületét, az birtokában van ennek az erőnek. (The Signs of the Times, 1904. május 25.) {ML 70.4}   

Az a férfi és nő, aki megőrzi lelki egyensúlyát a kísértések közepette, s nem enged a kísértőnek, amikor rá akarja bírni, hogy különféle szenvedélyeknek hódoljon, értékesebb Isten és a mennyei angyalok szemében, mint a leghíresebb tábornok, aki valamikor is győzelemre vezette seregét a harcban. (Counsels on Health, 1880. november) {ML 70.5}   

A fiatal férfiaknak és nőknek keresztény hősiességre van szükségük. Isten Igéje kijelenti, hogy az, aki uralja lelkületét, jobb annál, mint aki egy várost vesz be. Lelkületünket uralni annyit jelent, mint énünket fegyelmezés alatt tartani. Komolyan kell törekednünk arra, hogy megvalósítsuk azt a tökéletességet, amely Megváltónk életében megnyilvánult, és amikor Jézus eljön, elvihessen magával bennünket Isten városába. Isten túláradó szeretete és jelenléte szívünkben megadja számunkra az önuralom erejét, átformálja és átalakítja gondolkodásunkat és jellemünket. Krisztus kegyelme a fiatalok céljait és szándékait jó irányba tereli, erkölcsi és lelkierőt ad nekik, melyet nem kell itt hagyniuk ezen a világon, hanem magukkal vihetik az eljövendő életbe, és megtarthatják az örökkévaló korszakokon át. (Youth’s Instructor, 1907. november 12.) {ML 70.6}