Március 9. - A TISZTASÁG MEGŐRZÉSE

Éljünk az elveink szerint {ML 72}   

„Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.” (24. zsoltár 3–4) {ML 72.1}   

Tisztaságunk védelme csak az éberség és az ima lehet. (Review and Herald, 1906. február 22.) {ML 72.2}   

Sátáni varázslat légkörében élünk. Az ellenség a látszólagos szabadság varázsát szövi mindazok körül, akik nem bízták magukat Jézus Krisztus kegyelmére. Kísértésekre mindenképp számíthatunk, de ha ügyelünk az ellenségre, önuralmat gyakorolunk és megőrizzük a tisztaságot, akkor a félrevezető lelkek nem tudnak a befolyásuk alá vonni bennünket. Azoknak, akik nem alkusznak meg a kísértésekkel, mindig lesz erejük ellenállni. {ML 72.3}   

Ha nem rohanunk készakarva a veszedelembe, és nem tesszük ki magunkat szükségtelenül a kísértéseknek, ha kerüljük a gonosz társaságot, akkor erőt nyerünk, hogy kiálljunk az igazság mellett, ragaszkodva elveinkhez, és így érintetlen erkölcsi tisztasággal kerülünk ki a kísértésekből – még akkor is, ha kénytelenek vagyunk veszedelmes környezetben élni. Ha a helyesen nevelt fiatalok Istenre bízzák magukat, erkölcsi erejük kiállja a legsúlyosabb próbát is. (Counsel and Practice on Tithe, 257., 85. o.) {ML 72.4}   

Isten választottjának romlatlanul kell megállnia az utolsó napok romlottsága közepette. Isten Lelkének tökéletesen uralnia kell az Úr gyermekeit, hogy befolyásolja minden cselekedetüket. (Counsels on Health, 20. o.) {ML 72.5}   

Akik szilárd alapelvekkel felvértezve nőnek fel, előkészülnek arra, hogy tiszták maradjanak a romlott kor erkölcsi fertőzése közepette. {ML 72.6}   

Ki fog megállni, Uram, amikor megjelensz? (Jelenések könyve 6,17) Csak a tiszta szívűek és tiszta kezűek állnak meg az Ő eljövetelének napján. Mivel reméled, hogy végül csatlakozhatsz a bűntelen angyalok társaságához, s olyan légkörben élhetsz majd, ahol a bűn legkisebb foltja sincs, keresd a tisztaságot! Semmi más nem állja ki Isten nagy napjának vizsgálatát, és semmi mást nem fogadnak be a mennybe, csak ami tiszta és szent. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 75., 130–131. o.) {ML 72.7}