Március 11. - JÉZUS KRISZTUS RAGASZKODÁSA ALAPELVEIHEZ

Elveink szerint élni {ML 74}   

„Akkor azt mondtam: Íme, jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.” (40. zsoltár 8–9) {ML 74.1}   

Gyermekként Jézus Krisztus más volt, mint a gyermekek többsége. Erkölcsi jellemének ereje és szilárdsága mindig arra vezette Őt, hogy hű legyen kötelességérzetéhez, és ragaszkodjon az igazság alapelveihez, amelyektől a legerősebb befolyás sem tudta eltéríteni. Pénz vagy élvezet, jutalom vagy szemrehányás nem tudta Őt megvásárolni, sem hatást gyakorolni rá, és hízelgés sem tudta rábírni a rossz cselekvésére. Erős volt, ezért ellenállt a kísértésnek, bölcs volt, ezért felismerte a gonoszt, és szilárd volt, ezért hűségesen kitartott a meggyőződése mellett. {ML 74.2}   

A gonosz és elvtelen emberek hízelegtek Jézusnak, s hívogatták, hogy ismerje meg a bűnös élvezetek gyönyöreit, de Jézus szilárdan kitartott a mennyei alapelvek mellett, így erőt nyert, hogy ellenálljon Sátán kísértéseinek. Meg tudta különböztetni a kísértő hangját Isten hangjától. Nem akart eltérni kötelességeitől, hogy bárkinek a kegyét is elnyerje. Nem adta fel elveit az emberek dicséretéért, vagy azért, hogy elkerülje azok rosszallását, irigységét és gyűlöletét, akik az igazság és a valódi jóság ellenségei. {ML 74.3}   

Gyönyörűséget talált a szülei és mások iránti kötelességek teljesítésében, anélkül, hogy feladta volna alapelveit, vagy megfertőzte volna az a tisztátalan befolyás, amely körülvette Őt Názáretben. (Youth’s Instructor, 1872. április) {ML 74.4}   

Jézus Krisztus mindig hűségesen megtartotta Isten törvényeit, sosem tért el a mennyei alapelvektől. Soha nem cselekedett Atyja akarata ellen. (Bizonyságtételek, VIII. köt., 208. o.) {ML 74.5}   

Jézus útmutatást ad nekünk, ezért nem kell találgatnunk a helyes utat a mellékutak és a veszélyes ösvények között. Egyenes úton vezet bennünket, és ha Őt követjük, nem botlunk meg és nem bukunk el. (The Signs of the Times, 1906. november 7.) {ML 74.6}   

Mindenkinek folyamatosan kapcsolatban kell lennie Krisztussal, mert Ő így szól: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (János evangéliuma 15,5) Az Ő alapelvei legyenek a mi vezérelveink, mert ezek az igazságot jelentik – {ML 74.7}   

és csak ezek valóban szilárd és maradandó elvek mindazok között, amelyeket a világ ismer. (Próféták és királyok, 548. o.) {ML 74.8}