Március 25. - FIGYELMEMET A MENNYRE IRÁNYÍTOM

Őrizzük a lelkünkhöz vezető utat! {ML 88}   

„Füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: »Ez az út, ezen járjatok!«, ha jobbra vagy balra elhajoltok.” (Ésaiás könyve 30,21) {ML 88.1}   

Az ihletett Ige sok leírását azért kaptuk, hogy megértsük: Isten és a mennyei lények különös gondoskodással veszik körül az emberi családot. Teremtőnk nem hagyta, hogy az emberiség Sátán kísértéseinek játékszere legyen. Az egész menny részt vesz abban a munkában, hogy világosságot árasszon a Föld lakosaira, ne maradjanak lelki vezetés nélkül a sötétségben. Izráel táborát annak szemei őrzik, aki sohasem alszik. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyal szolgálja az embereket. Istentől ihletett hangok kiáltják: „Ez az út, ezen járjatok!” (8. kézirat, 1900) {ML 88.2}   

Elkerülhetjük a gonoszságok szemlélését, amelyek annyira megsokasodnak az utolsó napokban. Távol maradhatunk attól, hogy halljunk mindarról a gonoszságról és bűnről, ami történik körülöttünk. (Notebook Leaflets, 25., 3.) {ML 88.3}   

A gyermekek és a fiatalok számára leírt és lerajzolt jelenetek gyakran lerontják a törvény és az önuralom korlátait. Sokan magukba szívják az ilyen leírások szellemét, amelyek olvasóikat és szemlélőiket még nagyobb bűnök elkövetésére indítják, mint amilyeneket a feltűnést kereső írók bemutatnak. Az efféle hatások megfertőzik a társadalmat. A törvénytelenség magvát szétszórva elterjesztik a bűnöket. Senki ne csodálkozzék, hogy az ilyen írások eredménye a bűntettek elharapózása. (The Ministry of Healing, 444–445. o.) {ML 88.4}   

Jelentsük ki határozottan: „Bezárom szememet a könnyelműség és a bűnök előtt. Fülem az Úré, nem akarom meghallgatni az ellenség ravasz érveléseit. Hangom ne legyen alárendelve olyan akaratnak, amely nincs Isten Lelkének befolyása alatt. Testem a Szentlélek temploma, ezért lényem minden erejét áldásos munkára szentelem.” (Bizonyságtételek, VII. köt., 61. o.) {ML 88.5}