Március 26. - SZERETEM A JÓ KÖNYVEKET

Őrizzük a lelkünkhöz vezető utat! {ML 89}   

„Amíg megérkezem, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.” (Timótheusnak írt I. levél 4,13) {ML 89.1}   

Isten a legjobb olvasmányokat adta népének. Igéje kapjon helyet otthonunk minden helyiségében. A Bibliát, az élet kenyerét tartsuk látható helyen. A hitvány, szenzációhajhász folyóiratokra költött pénzt költsük inkább a korunknak szóló igazságot tartalmazó kiadványokra, és szembetűnő helyre tegyük őket otthonunkban. Ezeket az iratokat teljes biztonsággal adhatjuk a gyermekeknek és a fiataloknak is. A Krisztusban hívők otthonában ne legyen helyük az értéktelen, hatásvadász regényeknek. Ne adjátok az ifjúság elé a „fát, szénát, pozdorját” (Korinthusiakhoz írt I. levél 3,12), mert eltereli a figyelmüket arról, amit a Szentírás „arannyal, ezüsttel és drágakővel” ábrázol. A könnyű, silány olvasmányok iránti kívánságunkat le kell győznünk. {ML 89.2}   

Tarts mindig válogatott, felemelő irodalmat családod tagjai előtt! Olvasd könyveinket és irodalmunkat! Ismerd meg az igazságokat, amelyeket tartalmaznak. Ha ezt teszed, érezni fogod a Szentlélek befolyását. Az élet minden pillanata értékes, és arra kell felhasználnunk, hogy elkészüljünk az eljövendő, halhatatlan életre. Elmélkedjünk Isten Igéjének felemelő igazságairól, hogy készek legyünk továbbadni azokat mindenkinek, akivel találkozunk. Irodalmunk olvasása nem tesz bennünket lelki betegekké. Az élet Igéjének befogadása senkinek sem válik kárára, sőt, aki olvassa ezeket a könyveket, felvértezi lelkét és megalapozódik az igazságban. (53. kézirat, 1911) {ML 89.3}   

Elő kell készülnünk a legkomolyabb kötelességek elvégzésére. Megmentésre váró emberek vesznek körül bennünket. A ránk váró nagy munkát tekintve hogyan pazarolhatnánk el a drága időt és Istentől kapott eszközeinket olyasmire, ami nem szolgálja a javunkat és Isten dicsőségét? (Youth’s Instructor, 1906. augusztus 14.) {ML 89.4}