Április 3. - MÉRTÉKLETESSÉG ÉS TÜRELEM

Keresztényi növekedés {ML 97}   

„A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” (Jakab apostol levele 1,4) {ML 97.1}   

„A tudományhoz adjatok mértékletességet.” Ez a harmadik lépés a jellem tökéletesítésének útján. Mindenütt mértéktelenség és kicsapongás uralkodik, ami romlottsághoz vezet. A Föld lakosainak testi, erkölcsi és szellemi ereje csökken a telhetetlenség következtében, a rossz szokások miatt. Az étvágy, a külsőségek magasztalása és a szenvedélyek a tömegeket a legnagyobb túlzásokba viszik. Isten népének a világgal ellentétesen kell eljárnia. Fel kell vennünk a harcot a bűnös szokásokkal szemben, tagadjuk meg étvágyunkat, és fékezzük meg természetünket! Tanulmányozzuk a Szentírást, és szokásainkat hozzuk összhangba Jézus Krisztus tanításaival! {ML 97.2}   

„A mértékletességhez adjatok türelmet.” A mértékletesség szükségessége azonnal nyilvánvalóvá lesz, amikor igyekszünk megtenni ezt a lépést. Egy mértéktelen ember számára majdnem lehetetlen, hogy türelmes legyen. {ML 97.3}   

A türelem olyan növény, amely gondos ápolás mellett gyorsan növekszik. Ha alaposan megismertük magunkat, és Istentől kérünk segítséget szilárd elhatározásunkhoz, akkor győzhetünk, tökéletessé lehetünk mindenben, és sohasem fogunk ingadozni. {ML 97.4}   

A türelem a béke és szeretet balzsamával ajándékozza meg a családot. A türelem összefogásra törekszik a gyülekezetben, a családban és a társadalomban. Erre a kegyelmi ajándékra nagy szükségünk van. (Review and Herald, 1888. február 21.) {ML 97.5}