Április 16. - BÖLCSESSÉG A MUNKAVÉGZÉSBEN

Növekedés a bölcsességben {ML 110}   

„Betöltöttem őt Isten Lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez.” (Mózes II. könyve 31,3) {ML 110.1}   

Nem kell a világ végére menned bölcsességért, mert Isten közel van. Ő arra vágyik, hogy közeledj feléje hit által, és nagy tetteket várj tőle. Arra vágyik, hogy értelmessé tegyen téged a földi és a lelki dolgokban egyaránt. Bölcsességet szeretne adni neked, ügyessé és körültekintővé kíván tenni. Állítsd munkába képességeidet! Kérj bölcsességet Istentől, és megadja neked! (Krisztus példázatai, 146. o.) {ML 110.2}   

Mindazok, akik állandóan alárendelik akaratukat a Mindenható akaratának, hogy vezesse és tanítsa őket, ígérete szerint folyamatosan fejlődnek lelkiekben. Isten nem szab határt az olyan emberek előrehaladásának, akik „teljesek az Ő akaratának ismeretével”, s így teljesek bölcsességgel és értelemmel. (Review and Herald, 1906. október 4.) {ML 110.3}   

Azokat, akik Istent választják erősségüknek és felismerik saját gyengeségeiket, az Úr megajándékozza bölcsességével. Ha napról napra Istentől függünk és teljesítjük akaratát alázatossággal, teljes szívvel és feddhetetlenséggel, akkor ismereteink gyarapodnak és képességeink fejlődnek. Ha készséges engedelmesség által tiszteletet tanúsítunk Isten iránt és megbecsüljük ajándékait, Ő is tisztel és megbecsül bennünket. (Review and Herald, 1906. február 22.) {ML 110.4}   

Dániel élete nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten mindig kész meghallgatni bűnbánó gyermekeinek imáját. Ha teljes szívvel keressük Őt, válaszol a kéréseinkre. Láthatjuk, honnan nyerte Dániel a bölcsességét és ügyességét. Ha mi is bölcsességet kérünk Istentől, akkor növekvő képességekkel és erővel áld meg bennünket a mennyből. (59. levél, 1896) {ML 110.5}