Január 9. - A HIT ÉRINTÉSE

Hit az életemben {ML 13}   

„Azt mondta magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, ezt mondta: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged! És meggyógyult az asszony abban az órában.” (Máté evangéliuma 9,21–22) {ML 13.1}   

Valódi lelki éhség és élő hit nélkül nem használ az esetenkénti beszélgetés vallásos témákról, sem az imádkozás a lelki áldásokért. A csodálkozó tömeg, amely Jézus körül tolongott, nem nyert erőt. Azonban a szegény, szenvedő asszony, aki nagy nyomorúságában kinyújtotta karját és megérintette Jézus ruhájának szélét, érezte a gyógyító erőt, mert érintése a hit érintése volt. Krisztus felismerte ezt az érintést, és elhatározta, hogy tanítást ad minden követőjének, az idők végéig. Tudta, hogy erő származott belőle, azért a tömegben hátrafordulva így szólt: „Ki érintette a ruhámat?” A tanítványai meglepődve válaszoltak: „Látod, hogy a tömeg szorongat téged, és azt mondod: Ki érintett engem?” {ML 13.2}   

Jézus az asszonyra nézett, aki megijedt, bár érezve gyógyulását, nagy öröm töltötte be. Tudva, mi ment végbe benne, remegve borult Jézus lába elé, s elmondta neki, mi történt vele. Krisztus gyengéden így szólt hozzá: „Menj el békében, és gyógyulj meg betegségedből.” {ML 13.3}   

Világossá vált a különbség a közönséges érintés és a hit érintése között. Imádság és igehirdetés az Istenbe vetett élő hit nélkül hiábavaló. Azonban a hit érintése megnyitja számunkra az erő és bölcsesség isteni kincstárát, és így Isten véghezviszi az életünkben kegyelmének csodáit. {ML 13.4}   

Erre az élő hitre van nagy szükségünk ma. Tudnunk kell, hogy Jézus valóban a miénk, az Ő Lelke megtisztítja és nemessé teszi a szívünket. Ha Krisztus követőinek szívében valódi hit, szelídség és szeretet élne, milyen nagyszerű munkát végezhetnének, milyen gyümölcsöket láthatnánk Isten dicsőségére! (The Signs of the Times, 1903. december 12.) {ML 13.5}