Április 26. - LÉGY BÁTOR ÉS ERŐS!

Milyen hatással vagyunk másokra? {ML 120}   

„Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedj, amelyet Mózes, az én szolgám szabott eléd, attól se jobbra, se balra el ne hajolj, hogy szerencsés lehess mindenben, amiben jársz.” (Józsué könyve 1,7) {ML 120.1}   

József, Dániel és társai történetében láthatjuk, hogy az igazság által hogyan maradhatnak kapcsolatban a fiatalok Istennel. A kísértések nem téríthették el őket feddhetetlen gondolkodásuktól. Isten kegyelmét sokkal többre becsülték a fejedelmek dicséreténél, mert tudták, hogy mennyei Atyjuk szereti őket, ezért Isten kiterjesztette felettük oltalmazó palástját. Kitartásukért, állhatatosságukért, amellyel Istent minden emberi hatalom felett tisztelték, az Úr különleges megtiszteltetésben részesítette őket az emberek előtt. A seregek Ura, akinek hatalma őrködik kezei munkái felett mennyen és földön, tisztelte meg őket. Ezek az ifjak nem szégyellték valódi álláspontjukat. Még az idegen királyi udvarban is megvallották hitüket az egek Urában szavaikkal, szokásaikkal és tetteikkel. Nem hajoltak meg olyan földi parancs előtt, amely semmibe vette Isten dicsőségét. A mennyből nyertek erőt, hogy megvallják Isten iránti hűségüket. {ML 120.2}   

Sohase szégyelljétek a hiteteket, mutassátok be az emberek és angyalok csodálatára! A világnak joga van megtudni, hogy mit várhat minden értelmes embertől. Az, aki kedves, de szilárd és határozott, igaz alapelveinek élő megtestesülése, nagy erőt jelent társai számára, és kereszténységével másokra is jó hatással van. Sokan nem ismerik fel és nem méltatják figyelemre, milyen nagy befolyást gyakorol minden ember másokra – a jó vagy a rossz irányba. {ML 120.3}   

Boldogságod ebben az életben és az eljövendő, halhatatlan életben tőled függ. Mindenki vizsgálja meg, hová vezeti embertársait. Az örökkévaló világ közvetlen közelében állunk – mérlegeljük komolyan, hogy milyen befolyást árasztunk másokra! (Youth’s Instructor, 1893. február 2.) {ML 120.4}