Április 28. - MIT TEHETÜNK MÁSOK MEGMENTÉSE ÉRDEKÉBEN?

Milyen hatással vagyunk másokra? {ML 122}   

„Példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívő számára, mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, úgy, hogy szükségtelen arról valamit is szólnunk.” (Thessalonikai I. levél 1,7–8) {ML 122.1}   

Ha befolyásod által megmenthetsz valakit, gondolj arra, hogy öröm van a mennyben egy megtért bűnös felett. Bölcsen fáradozva eszközül szolgálhatsz arra, hogy visszahozd az elveszett juhot Jézus nyájába. Fiatalként is együtt dolgozhatsz Krisztussal, s szívedben az Ő lelkületével többet tehetsz, mint ami most lehetségesnek látszik előtted. (Youth’s Instructor, 1886. május 4.) {ML 122.2}   

Ha Krisztus példáját követed, ez sok embertársad segítségére lesz még akkor is, ha egy szót sem szólsz. A jó kitartó cselekvése másoknak is segít, hogy az igazság és igazságosság útján járjanak. (…) Vigyázz, hogy a helyes irányba indulj el, és csendesen haladj tovább előre. (Youth’s Instructor, 1886. augusztus 25.) {ML 122.3}   

A határozott célok, amelyeket kitűzöl a jó alapelvek megvalósítása érdekében, befolyással vannak másokra is: a helyes útra terelik az embereket. Nincsen határa a jónak, amit cselekedhetsz. Ha Isten Igéjét életed szabályává teszed, és tetteidet az Ő rendelkezései kormányozzák, akkor erőfeszítéseidet siker koronázza. (Youth’s Instructor, 1886. szeptember 1.) {ML 122.4}   

Az Istennek szentelt fiatalok hatalmas befolyást gyakorolhatnak társaikra. Az idősebb lelkészek vagy gyülekezeti tagok feleannyi hatással sincsenek az ifjúságra, mint egy fiatal, aki odaszentelte életét Teremtőjének. (Youth’s Instructor, 1907. január) {ML 122.5}   

Az igaz, önzetlen, istenfélő, csendes élet szinte ellenállhatatlan jó befolyást áraszt. (Messages to Young People, 418. o.) {ML 122.6}   

A megszentelt élet mesterkéletlen, öntudatlan befolyása a legmeggyőzőbb prédikáció a kereszténység mellett. {ML 122.7}