Április 29. - A SZELÍD, CSENDES LELKÜLET BEFOLYÁSA

Milyen hatással vagyunk másokra? {ML 123}   

„Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Isten előtt.” (Péter apostol I. levele 3,3–4) {ML 123.1}   

Az apostol a külső ékesség ellenében bemutatja a belső ékességet, amelyet a nagy Isten értékel az emberekben. A külső romlandó – azonban a szelíd és csendes lélek, a szép, harmonikus jellem nem mulandó. Teremtőnk szemében valóban értékes és gyönyörűséges. (The Health Reformer, 1871. november) {ML 123.2}   

Vajon ne igyekezzünk komolyan elnyerni azt, amit Isten többre értékel a díszes ruháknál, gyöngyöknél vagy aranynál? A belső ékesség, a szelídség kegyelmi ajándéka, a mennyei angyalokkal összhangban levő lelkület nem tesz minket kevésbé szeretetreméltóvá ebben a világban, hanem ez adja a jellem igazi méltóságát. Megváltónk figyelmeztet bennünket, meg akar óvni a kérkedéstől, büszkeségtől, de a természetes szépségben örömét leli. (Youth’s Instructor, 1897. május 6.) {ML 123.3}   

Keresztényi kötelességeink közé tartozik, hogy az öltözködésben mértékletesek és önmegtagadók legyünk. Ne kövessük kritikátlanul a divatot! Az egyszerű ruházkodás, az ékszerektől és mindenféle díszítéstől való tartózkodás összhangban áll a hitünkkel. (Bizonyságtételek, III. köt., 366. o.) {ML 123.4}   

Az a legfontosabb, hogy szavainkkal és példánkkal is bemutassuk: azt követjük, amit a világegyetem Uralkodója a legtöbbre értékel. Ha ezt tesszük, komoly hatással lehetünk másokra, hogy ők is a jó úton járjanak. (Jézus élete, 183. o.) {ML 123.5}   

Azok a gyermekek és fiatalok, akiknek az az elsődleges, hogy külső megjelenésük által tegyék magukat vonzóvá, nem haladhatnak a helyes irányban. Mindnyájunknak arra van szükségünk, hogy valódi keresztényi kedvességet, udvariasságot és lelki nemességet tanúsítsunk. A nemes gondolkodás, a lelki tisztaság, amely meglátszik az arcunkon, nagyobb hatalommal vonzza és befolyásolja a szíveket, mint bármely külső ékesség. (Youth’s Instructor, 1873. szeptember) {ML 123.6}