Április 30. - A KERESZTÉNY CSALÁD BEFOLYÁSA

Milyen hatással vagyunk másokra? {ML 124}   

„Tudom róla, hogy megparancsolja fiainak és háza népének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén.” (Mózes I. könyve 18,19) {ML 124.1}   

Minden keresztény család feladata, hogy bemutassa a világ előtt a Krisztusba vetett hit erejét. (Review and Herald, 1900. október 9.) {ML 124.2}   

Az otthon, ahol barátságos, udvarias keresztények élnek, messze terjedő jó befolyást áraszt. Más családok is felfigyelnek az ilyen otthonok jó gyümölcseire, eredményeire, s követve a példát, ők is megoltalmazzák családjukat a gonosz hatásoktól. A menny angyalai gyakran meglátogatják azt az otthont, ahol Isten akarata érvényesül. Az isteni kegyelem oltalma alatt az ilyen családi tűzhelynél felüdülnek a kimerült, fáradt zarándokok. A keresztény otthonban élők nem a világi érvényesülést keresik. Helyes szokásokat alakítanak ki, elismerik mások jogait. Az ilyen otthon vezetője a szeretet által munkálkodó hit, amely megtisztítja a lelket. (The Signs of the Times, 1904. február 14.) {ML 124.3}   

A jól rendezett otthon, a fegyelmezett család nagyobb befolyást gyakorol a kereszténység mellett, mint az összes prédikáció együttvéve. (Review and Herald, 1899. június 6.) {ML 124.4}   

Bármilyen kicsi legyen egy lámpa, ha állandóan ég, eszközül szolgálhat sok más lámpa meggyújtásához. Az emberekre gyakorolt hatásunk kicsinynek tűnhet, képességeink kevésnek, eredményeink korlátozottnak látszhatnak, mégis csodálatos lehetőségek nyílhatnak előttünk az otthonunkban, ha hűségesen felhasználjuk az Istentől kapott alkalmainkat. Ha megnyitjuk szívünket és otthonunkat az élet isteni alapelvei előtt, akkor az életadó erő áramának csatornáivá válunk. Otthonunkból gyógyító folyamok áradnak mindenfelé, életre keltve a pusztaságot, szépséget és jó gyümölcsöket továbbítva. (The Ministry of Healing, 355. o.) {ML 124.5}   

***** {ML 124}   

A gondosan vezetett keresztény otthon jó befolyása a gyermek- és fiatalkor idején a legbiztosabb védelem a világ romlottsága ellen. (126. kézirat, 1903) {ML 124.6}