Május 1. - MIÉRT FONTOS AZ EGÉSZSÉG?

Egészséges élet {ML 125}   

„Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (Korinthusi I. levél 6,19–20) {ML 125.1}   

Az élet Isten ajándéka. Teremtőnk azt kívánja, hogy gondozzuk és becsüljük meg testünket, amelyet tőle kaptunk: tartsuk fizikailag a legjobb állapotban, és a legjobb lelki befolyások alatt. {ML 125.2}   

A tiszta, egészséges életmód elengedhetetlen a jellemünk és testi-lelki erőnk fejlődéséhez, hogy igazán szolgálhassuk Teremtőnket. {ML 125.3}   

Irányítsa életünket a mértékletesség törvénye! Isten töltse be minden gondolatunkat, mindig az Ő dicsőségét tartsuk szem előtt! Szakadjunk el minden olyan befolyástól, amely foglyul ejtené gondolatainkat, és eltérítene bennünket Istenünktől. Szent kötelességünk Teremtőnk iránt, hogy úgy kormányozzuk és uraljuk étvágyunkat és vágyainkat, hogy ne vezessenek el minket Istentől, a tisztaságtól és szentségtől, s ne vonjanak el attól a munkától, amelynek végzésére Alkotónk elhívott bennünket. {ML 125.4}   

Azok, akik Istent őszinteségben és igazságban szolgálják, az Ő különleges népéhez tartoznak: nem szabják magukat a világhoz, hanem elszakadnak csalárdságaitól. Nem engedik, hogy falánkság és romlott ízlés uralkodjon rajtuk, nem az étvágyuknak kedveskednek, hanem egészségesen táplálkoznak, hogy jó erőben lehessenek, és ennek következtében értelmi képességeik is a legjobbá váljanak. {ML 125.5}   

Mennyei Atyánk megajándékozott bennünket az egészségreform nagy áldásával, hogy dicsőítsük Őt, engedelmeskedve kívánalmainak. Testi-lelki erőnk harmonikus, egészséges működése által boldog lesz az életünk. Minél emelkedettebbek és kifinomultabbak ezek az erők, annál tisztább és zavartalanabb az örömünk, boldogságunk. (Counsels on Health, 41–42., 50–51. o.) {ML 125.6}