Hogyan vezet Isten?

Három út van, amelyen az Úr kinyilatkoztatja akaratát, hogy vezessen bennünket. {MYP 156.1}   

Isten kijelenti akaratát a Szentírásban. {MYP 156.2}   

Az Ő szava nyilvánul meg gondviselésében, és ezt tapasztalni fogjuk, ha nem távolodunk el Tőle azáltal, hogy a magunk útján haladunk, a saját akaratunk szerint cselekszünk és engedünk a megszenteletlen szív ösztöneinek olyannyira, hogy érzéseink teljesen összezavarodnak, s nem tudjuk többé felismerni az örökkévalóság értékeit. Nem tudjuk megkülönböztetni Sátán leplezett sugallatát, és úgy fogadjuk, mint Isten szavát. {MYP 156.3}   

A további út, amelyen Isten szavát hallhatjuk, Szentlelkének felhívásai, amelyek befolyásolják szívünket és megnyilatkoznak jellemünkben. {MYP 156.4}   

Ha kételyeid támadnak valamilyen kérdésben, elsősorban a Szentírástól kérj tanácsot. Ha valóban megkezdted hitéletedet, akkor átadtad magad az Úrnak, hogy egészen az övé légy, és Ő a tervei szerint alakít át hasznos eszközévé. Mélységes vágyat kell érezz, hogy hasznos eszköz lehess a kezében, így követhesd Őt, bármerre vezet. Akkor bízni fogsz Istenben, hogy végrehajtsd teveit, mialatt Ővele együtt munkálod saját üdvösségedet. {MYP 156.5}