× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

16. fejezet

1-21. (6:13-17; Zsoltár 46: 1-3; Máté 24:7) Utolsó napok borzalmai - János tanúja volt a Krisztus eljövetele jeleiként bekövetkezett borzalmaknak. Hadakat látott harcra gyülekezni és emberek szívét elhalni a félelem miatt. Látta a földet kimozdulni helyéből, hegyeket omlani a tengerbe; látta a zúgó, nyugtalan hullámokat és a földindulástól megingó hegyeket. Megnyílni látta Isten haragjának poharait, és döghalált, éhínséget és halált zúdulni a fold lakosaira. (Szemle és hírnök 1887 január .11) {7BC 982.3}   

13-16. (13:13, 14; 17:13,14; 19:11-16; lásd 7:1-3 magyarázatát) Az armageddoni csatát nemsokára megvívják - Csak két párt van a világon. Az Istenhez hűségesek és a sötétség fejedelmének lobogója alatt állók. A Sátán és angyalai hatalommal, jelekkel és hazug csodákkal szállnak le, hogy elhitessék a föld lakosait, és ha lehet, magukat a választottakat is. Közvetlen előttünk a válság. Meg kell-e ennek bénítani az igazságot ismerők erőit? Az ámítás hatalmaságainak olyan erős lenne a befolyása, hogy maga alá temeti az igazság hatását? {7BC 982.4}   

Hamarosan megvívják az armageddoni csatát. Akinek öltözékén ott a fölirat: királyok királya és uralkodók Ura, fehér lovon, tiszta fehér gyolcsba öltözve elővezeti az ég seregeit. (1899, 172. kézirat) {7BC 982.5}   

A gonoszság minden vállfája erősen működésbe lép. Gonosz angyalok fognak össze gonosz emberekkel, s mivel az állandó küzdelemből tapasztalatot nyertek az ámítás és csata legjobb módjairól; és mivel századok óta erősödtek, nem adják föl a végső nagy küzdelmet elkeseredett harc nélkül. Az egész világ a kérdés egyik vagy másik oldalán fog állni. Meg fogják harcolni az armageddoni csatát s ama nap egyikünket sem találja alva. Teljesen ébren kell lennünk, mint okos szüzeknek olajnak kell lenni edényeinkben lámpásunk számára. {7BC 982.6}   

A Szentlélek erejének kell rajtunk nyugodnia s az Úr seregeinek parancsnoka fog a mennyei angyalok élén állni, hogy irányítsa a csatát. Komoly eseményeknek kell még lejátszódni előttünk. Harsonának kell harsona után harsannia, pohárnak pohár után kiürülnie a föld lakosaira. Főfontosságú események állnak közvetlen előttünk. (1890, 112. levél) {7BC 982.7}   

14-16. (Efézus 6:12; lásd Jelenések 5:11 hozzászólását) Két szembenálló hatalom - Az utolsó nagy csata két szembenálló sereget mutat. Az egyik oldalon az ég és föld teremtője áll. Az ö oldalán állókon rajtuk a jele. Ezek engedelmesek parancsolatai iránt. A másik oldalon a sötétség fejedelme áll a hitehagyást és lázadást választókkal. (Szemle és hírnök 1901 május 7) {7BC 982.8}   

(12:12) Sátán összegyűjti seregét az utolsó csatára - Komoly félelmetes idő ez a gyülekezetnek. Az angyalok készen állnak. Isten parancsára várva, hogy kitöltsék a világra a hét poharat. Pusztító angyalok kezdik el megtorló munkájukat, hiszen Isten Lelke fokozatosan vissza van vonva a világból. A Sátán is gyűjti a gonoszság hadait, kimenve a föld királyihoz és az egész világra, hogy zászlaja alá gyűjtse őket, kiképezve a mindenható Isten nagy napjának viadalára. A Sátán a lehető legnagyobb erőfeszítéseket teszi az utolsó csatában való fölülkerekedésre. Alapvető elveket fognak előhozni, hoznak döntéseket velük kapcsolatban. Hitetlenség lesz úrrá mindenfelé. Elszaporodott az istentelenség. A gyülekezet tagjainak hite egyénenként próbára kerül, mintha sohasem lett volna más személy a világon. (1890, l/a. kézirat) {7BC 983.1}   

14-17. (18:1) Isten seregei a harc mezején - Tanulmányozzuk a hét pohár kitöltését. A gonoszság hatalmassági nem adják föl a harcot küzdelem nélkül. A gondviselésnek szerepet kell játszania az armageddoni csatában. Mikor Jelenések 18 angyalának a dicsősége betölti a földet a vallásos elemek, mind a jó, mind a gonosz, föl fog ébredni szendergéséből s az élő Isten seregei kivonulnak a csatatérre. (1899, 175. kézirat) {7BC 983.2}