× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

21. fejezet

1. (Ésaiás 33:21) Nincs elnyelő tenger - A tenger elválasztja a barátokat Akadályt képez köztünk és szeretteink között. Érintkezésünket elválasztja a széles, feneketlen óceán. Az új földön nem lesz több tenger, nem jár ott többé vitorlás, gálya. A múltban sok Istent szerető és szolgáló embert láncoltak gályapadhoz, hogy kegyetlen, kőszívű emberek céljait szolgálják. Az Úr szánakozón tekintett szenvedésükre. Hála Istennek, az új földön nem lesznek elsodró áradatok, elnyelő tenger, zavargó, nyugtalan hullámok. (1911, 33. kézirat) {7BC 988.1}   

1-4. (Ésaiás 30:26) Isten családja végre egyesül - Az egyház ma küzdő; szemben állunk az éjféli sötétségben veszteglő, csaknem teljesen bálványimádásra tért világgal. Ámde eljön a nap, mikor a harcot már megharcoltuk, a győzelmet kivívtuk. Isten akarata lesz meg a földön is, mint a mennyen. A nemzeteknek nem lesz más törvényük, mint a menny törvénye. Mindnyájan egyetlen boldog, egyesült család lesznek, a dicsőítés és hálaadás ruhájába - Krisztus igazságosságának palástjába öltözötten. {7BC 988.2}   

A természet túláradó szépségében dicsérettel és imádattal hódol Istennek. A világ a menny fényében fog fürödni. Az évek örömmel telve gördülnek tova. A hold fénye olyan lesz mint a napé, a nap ragyogása pedig a mainak hétszerese lesz. A szépség fölött a hajnalcsillagok örvendeznek s Isten fiai vigadoznak majd. Krisztus Istennel együtt mondja: Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz. (Szemle és hírnök 1908 december 17) {7BC 988.3}   

4. (Lásd 1Korintus 15:51-55 meglátásait) Keresztény nyár - A föld a mennyre való fölkészülés helye. Az itt töltött idő a keresztény tele. A szenvedés hideg szelei fújnak ránk s a nyomorúság hullámai ostromolnak bennünket. Ámde a közeli jövőben, mikor Krisztus eljön, a szomorúság és sóhaj mindörökre véget ér. Beköszönt a keresztény nyár. Minden megpróbáltatás véget ér. Nem lesz több betegség, sem halál. „Isten letöröl szemünkről minden könnyet s nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem sírás...mert a régiek elmúltak." (1886, 28. kézirat) {7BC 988.4}   

23. Lásd Efézus 5:25 kiegészítő megjegyzéseit. {7BC 988.5}   

27. Lásd 20:12-15 fejtegetését {7BC 988.6}