× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

8. Lásd Cselekedet 18:1-3; 20:17-35 megjegyzéseit. {7BC 911.7}   

10. Pál teljes odaszentelődése - Aki nem dolgozik, ne is egyék. Ez a lelki, vallásos életre is vonatkozik, nem csupán a földi, ideiglenes dolgokra. {7BC 911.8}   

Pál nem csupán a testi fáradtságot viselte el a közönséges munkában, a kisebbség vagy a lealacsonyodás érzete és elégedetlenség nélkül, hanem úgy viselte a terhet, hogy szellemi képességét is gyakorolta, hogy lelki tudásra és előrehaladásra jusson. Tanított és gyakorolta is tanítását. Ismételten látomásban részesült Istentől s az elnyert világosságból tudta, hogy minden embernek fáradoznia kell mind szellemi képességével, mind izmaival. Jézusnak ez a hűséges tanítványa és küldötte fönntartás nélkül Isten szolgálatára szentelte életét. (1889, 2. levél) {7BC 911.9}   

10, 14, 15. (Róma 12:11) Bűn a tétlenség - Az apostol bűnnek tartotta a tétlenséget s akik ma megengedik maguknak ezt a gonoszságot, gyalázatot hoznak hitvallásukra. Az ilyenek gáncsolni fogják a hűséges munkást s szégyent hoznak Krisztus örömüzenetére. A hinni akarókat eltérítik az igazság és megszentelődés útjától. {7BC 912.1}   

Ne társuljunk azokkal, akik viselkedésükkel a botlás kövét helyezik mások útjába. „Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek - mondja az apostol - „azt jegyezzétek meg és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön. De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint testvért." Ha visszautasítja az Úr szolgáinak intését s vezetője, a Sátán ihletésére a maga akaratát és belátását követi, romlást hoz magára és magának kell viselnie bűneit. {7BC 912.2}   

Az a szokás, hogy magánajándékokkal és a gyülekezet pénzéből tartsanak el embereket, bátorítja őket bűnös szokásaikban, ezért ezt gondosan el kell kerülnünk. Rá kell nevelnünk minden férfit, nőt és gyermeket, hogy gyakorlati, hasznos munkát végezzenek. Mindenki tanuljon szakmát. Lehet ez sátorkészítés, vagy másféle foglalkozás, de mindenkit rá kell nevelni hasznosan venni igénybe tagjait. Isten készségesen növeli azok sokoldalúságán, akik a szorgalom szokásaira nevelik magukat. {7BC 912.3}   

Ha a jó erőben levő embernek birtoka van s nem szükséges foglalkozást keresnie, hogy eltartsa magát, fáradozzon, hogy Isten ügye és műve előremeneteléhez tegyen szert anyagiakra. „Ne legyetek hanyagok a munkában, hanem szorgalmasok, hiszen az Úr az, akinek szolgáltok." Isten áldást tartogat azoknak, akik e tekintetben jó példával hatnak másokra. (1899,93. kézirat) {7BC 912.4}   

***** {7BC 912}