× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

4. fejezet

1. Lásd Kolossé 2:8; 1 János 4:1 megjegyzéseit. {7BC 915.4}   

8. Lásd Példa 3:17 értelmezését. {7BC 915.5}   

12. (2Timoteus 3:14,15) Timóteus alázatos függése - Timóteus történetében értékes tanulságokat találunk. Ifjú legényke volt csupán, mikor Isten tanítónak választotta, de a helyes nevelés annyira szilárddá tette elveit, hogy alkalmas volt erre a fontos tisztre. Krisztusi szelídséggel hordozta felelősségeit. Hűséges, állhatatos és igaz volt, s Pál öt választotta társul munkásságához és utazásaihoz. Nehogy ifjú voltáért megvessék, Pál ezt írta neki: „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse." Biztonságosan írhatott ilyet, mert Timóteus nem volt önhitt, hanem folytonosan irányítást kért. {7BC 915.6}   

Sok fiatal ösztönszerűn és nem megfontoltságból lép. Timóteus viszont minden lépésénél megkérdezte: „Ez-e az Úr útja?" Nem volt különösebben ragyogó képességű, de összes képességét Isten szolgálatára szenteké, ami értékessé tette munkásságát. Isten átalakító és formálható értelmet talált benne a Szemlélek számára. {7BC 915.7}   

Isten ma is föl fogja használni a fiatalokat, mint Timóteust, ha alávetik magukat vezetésének. Előjogotok, hogy Isten hittérítőivé váljatok. Fölszólít benneteket, fáradozzatok barátaitokért. Keressétek meg azokat, akiket veszélyben tudtok. S Krisztus szeretetével segítsétek őket. Hogyan ismerjék meg a Megváltót, ha nem látják meg követőiben az erényeit? (Ifjúsági nevelő 1902 február 13) {7BC 915.8}   

13-16. (2Timóteus 2:1-3, 7, 15) Nem elég a szellemi képesség - (Idézi a négy verset) Minden házban engedelmeskedjenek Timóteus megbízásának. Váljanak nevelő erővé, minden családban, minden iskolában... (2Timóteus2:l-3, 7 és 15) {7BC 915.9}   

Ne legyen a fiatalok legfőbb célja valami újdonság utáni törekvés. Timóteus értelmében s munkásságában nem találunk semmi ilyesmit. Ne feledjék, hogy az ellenség kezében a tudás magában véve nagy erő lehet a fiatalok elpusztítására. Nagy szellemi képességű, az angyalok sokaságában magas tisztséget betöltő lény vált végül is lázadóvá. S ma is sok kiemelkedő tehetségű embert hurcol fogságába képességével. (Ifjúsági nevelő 1898 május 5) {7BC 915.10}   

16. "Ügyelj magadra" - „Ügyelj magadra és a tanításra." Először magadra szentelj figyelmet. Add át magad az Úrnak, szolgálatára való megszentelés végett. Az istenfélő példamutatás többet szól az igazság mellett, mint a legnagyobb ékesszólás, melyet nem kísér jól rendezett élet. Igazítsátok meg a lélek lámpását, töltsétek föl a Szentlélek olajával. Keressétek Krisztustól azt a kegyelmet, fölfogás-tisztaságot, mely képesít az eredményes munkásságra. Tanuljátok meg tőle, mit jelent azokért fáradozni, akikért életét adta. A legtehetségesebb munkás keveset érhet el, hacsak Krisztus nem alakul ki benne az örök élet reménye és erejeként. (Szemle és hírnök 1902 augusztus 19) {7BC 916.1}