× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

12 fejezet

1. (Kolosszé 3:8) Kik a tanúk? - (1 .vers) Az itt említett terhek azok a rossz szokások és gonosz gyakorlatok, melyeket bűnös hajlamaink követésével kialakítottunk. Kik a tanúk? Akikről az előző fejezet szól - akik áthatoltak az útjukban levő gonoszságokon és nehézségeken s akik az Úr nevében sikerrel szembeszegültek a gonosz ellenük küzdő erőivel. Az Úr megtartotta, megerősítette és karjával támogatta őket. {7BC 934.10}   

Más tanúk is vannak. Sokan tartanak szemmel bennünket, hogy lássák, mint viselkednek a magukat hívőknek vallók. Minden időben, minden helyen, amennyire csak lehetséges, föl kell magasztalnunk az igazságot a világ előtt. (1907, 61. kézirat) {7BC 934.11}   

3. Lásd 2:14 megjegyzéseit. {7BC 934.12}   

4. Lásd 4:15; Máté 4:1-11 megvilágítását. {7BC 934.13}   

11. ( Jakab 1:2,3; 1Péter 1:6, 7.) A felhők közt érlelődő virágok - Hit, türelem, elnézés, mennyei gondolkodás, a bölcs mennyei Atyába vetett bizalom a tökéletes virágok, melyek fellegek, csalódások és szomorúságok közt érlelődnek (1883, 1. levél) {7BC 934.14}   

12,13. Lásd Galata 6:1,2 észrevételét. {7BC 934.15}   

14. Lásd Róma 6:19,22; Efézus 4:20-24 meglátásait. {7BC 934.16}   

15. Lásd Jakab 3:15,16; 1Péter 2:1,2. fejtegetését. {7BC 934.17}   

16,17. Lásd 1Mózes 25:29-34 magyarázatát. {7BC 934.18}   

24. Lásd 8:5,43 hasogatását. {7BC 934.19}   

26,27. Lásd 2Thessalonika 2:7-12 értelmezését. {7BC 934.20}