× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

2,3. Lásd Zsidók 12:11 fejtegetését. {7BC 935.1}   

8. Lásd 4:8; Máté 6:24 megjegyzéseit {7BC 935.2}   

13. Lásd 1Mózes 22:1 észrevételeit. {7BC 935.3}   

22-25. Lásd Róma 8 15-21 megvilágítását. {7BC 935.4}   

23-25. Lásd Jelenések 3:18 meglátásait. {7BC 935.5}   

23-27. (Lásd Róma 7:7-9 magyarázatát) Isten erkölcsi tűkre - (23-27 vers) Ez az élő Isten világa. A törvény Isten nagy tükre. Az ember vesse össze szavait, lelkületét, cselekedeteit az Isten szavával... Az igaz vallás az ige gyakorlati élését jelenti. Hitvallásod értéktelen az ige gyakorlati cselekvése nélkül. (1898, 7. kézirat) {7BC 935.6}   

25. (1János 2:1,2) A tükör hivatása - Ebbe a tükörbe kell beletekintenünk; s kikutatnunk mindén jellemhibánkat. Ámde ha a tükörbe nézve sok jellemhibát veszünk észre, majd élménye így szólunk, igazak vagyunk, igazzá tesz-e ez bennünket? A magad szemében leszel igaz és szent, Isten törvényszéke előtt azonban nem. Isten mértéket adott, s nekünk eleget kell tennünk szabályainak. Ha mást merünk cselekedni, ha láb alá tapossuk ezt, majd Isten elé állva így szólunk: Szent vagyok, az elszámolás napján el fogunk veszni. {7BC 935.7}   

Mi lenne, ha utcára menve beszennyeznénk sárral a ruhánkat, s visszatérve a tükör elé állnánk,. így szólva: Tisztíts meg a szennytől, megtisztítana-e? Ez nem a tükör hatásköre. A tükör csupán megmutathatja ruhánk szennyes voltát, de megtisztítani már nem tud. {7BC 935.8}   

Így van ez Isten törvényével. Rámutat a jellem hibáira, elítéli a bűnöst, de nem ajánl bűnbocsánatot a törvényrontónak. Nem tudja megmentem öt bűneitől. Ámde Isten erről is gondoskodott. János mondja: „Ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz." Ezért hozzá fordulunk, megtaláljuk Jézus jellemét, s jellemének szem, igaz volta megmerni a törvényszegőt, ha minden tőle telhetőt megtett. {7BC 935.9}   

S bár Jézus megmenti a bűnözőt, mégsem törli el, hanem felmagasztalja Isten törvényét, hisz a törvény figyelmeztetett a bűnre. Krisztus tisztító vére veszi el bűneinket, mikor megtört szívvel bocsánatát keresve hozzá jövünk. Igazságosságát, isteni jellemét tudja be nekünk és magára vállalja a bűnt.(1885, 5. kézirat) {7BC 935.10}   

26. Lásd 3: 2 észrevételeit. {7BC 935.11}   

27. Az igaz vallás a szeretet forrása - Krisztus színtiszta vallása a forrás, melyből a jóakarat, a szeretet és önfeláldozás forrásai folynak, (1883, 7. levél) {7BC 935.12}   

A keresztény az a krisztus-szerű ember, aki tevékeny az Isten szolgálatában, jelen van a tapasztalati órán, s jelenlétével másokat is bátorít. A vallás nem áll cselekedetekből, mégis tevékeny, mégsem alvó. (1883,7. levél. {7BC 935.13}   

A valódi vallás nem tesz szűklátókörűvé - Sokan gondolják, hogy a vallás szűklátókörűvé és korlátolttá tesz. A valódi vallás azonban sohsem tesz szűkkeblűvé. A vallás hiánya szűkíti le a képességeket és gondolkodást. Mikor valaki merev, ez azt bizonyítja, hogy Isten kegyelmére, mennyei kenetre van szüksége. A keresztény az, akin át az Úr, a seregek Istene munkálkodni tud, hogy megtartsa az Úr útjait s másoknak is kinyilatkoztassa Isten akaratát. (1892, 3. kézirat) {7BC 935.14}