× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

4. fejezet

17. Lásd Jelenések 11:1 meglátásait. {7BC 942.4}   

19. A Lélek együtt fáradozik a megtört szívűekkel - Sokat jelent lelkünk megtartását Istenre bíznunk. Azt jelenti, hogy hit által kell élnünk és járnunk, nem magunkban bízva, ne magunkat magasztalva, hanem szószólónkra, Jézusra tekintve, mint hitünk szerzőjére és bevégzőjére. A Szentlélek munkálkodni fog a megtört szívű emberen, de sohasem munkálkodhat az önhitt, ön-igazult lelken. Az ilyen a maga bölcsességében magát javítaná meg. A Szentlélek és tulajdon lelke közé ékeli magát. A Szentlélek fáradozni fog, ha az énünk nem állja el az utat. (1897, 148. kézirat) {7BC 942.5}