× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

4. fejezet

1. (Ésaiás 8:20; Máté 7:15, 16; 24:11,23,24; lThe-ssalonika 5:19-21; 1 Timótheus 4:1; lásd Kolossé 2:8; Jelenések 1:1,2 értelmezését) Őrizkedjetek a hamis prófétáktól - A veszedelemnek ezen napjaiban, ne fogadjunk el mindent, amit az emberek igazságként elénk hoznak. Mikor állítólagosán Istentől jövő tanítók jelentik ki, hogy üzenetet hoztak Istentől, helyénvaló gondosan tudakozódnunk: Honnan tudjuk, hogy ez az igazság? Jézus megmondta nekünk hogy „hamis próféták támadnak és sokakat elhitetnek." Mégsem elkerülhetetlen, hogy elhitessenek bennünket, hiszen Isten szava olyan vizsgát nyújt nekünk, mely segítségével megtudhatjuk, hogy mi az igazság. A látnók mondja: Vissza a törvényhez és a bizonyságtételhez. Akik nem ez szerint szólnak, nincs hajnaluk; nincs bennük világosság. {7BC 951.7}   

Ebből kiviláglik, hogy helyénvaló szorgalmasan kutatnunk a Bibliát, hogy megtudjuk, mi felel meg a törvénynek és bizonyságtételnek. Egyetlen más útban sincs biztonság. Jézus mondja: „Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe öltözködve jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket." (Szemle és hírnök 1892 február 23) {7BC 951.8}   

Az ámításnak ezen napjaiban, minden igazságban megállapodott embernek harcba kell szállnia a hitért, melyet a szentek egyszersmindenkorra megkaptak. A Sátán titkos ügyködése a tévtanok összes ágazatát elő fogja hozni, melyek, ha lehetséges lenne, még a választottakat is elhitetnék és elfordítanák őket az igazságtól... {7BC 952.1}   

Lesznek majd hamis álmok, hamis látomások, melyekben az igazságból is lesz valamelyes, mégis elvezetnek az eredeti hittől. Az Úr mértékről gondoskodott, mellyel leleplezhetjük ezeket. „A tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok. Ha nem ekként szólnak, nincs hajnalok." Ha lekicsinylik Isten törvényét, ha nem engedelmeskednek akaratának, amint azt Lelkének bizonyságtételeiben kijelentette, akkor ámítók. Olyan benyomások uralkodnak rajtuk, melyeket a Szentlélektől származónak vélnek és az ihletett írásoknál megbízhatóbbnak tartják ezeket. Azt tanítják, hogy minden gondolat és érzés a Szentlélek benyomása. S mikor a Szentírásból érvelünk velük, kijelentik, hogy nekik megbízhatóbb véleményük van. De noha azt gondolják, hogy Isten Lelke vezeti őket, valójában a Sátántól eredő képzelgéseket követnek. (Biblia visszhangja 1886 szeptember) {7BC 952.2}   

(Cselekedetek 20:30, 31) Azt mondom testvéreimnek, akik mohón elfogadtak mindent, ami látomások és álmok formájában érkezett, vigyázzatok, csapdába ne essetek. Olvassátok el a Megváltó tanítványaihoz intézett figyelmeztetéseit, melyeket tovább is kellett adniuk a világnak. Az Isten igéje szilárd szikla s biztonságosan rátelepíthetjük lábunkat. Minden lelket meg kell vizsgálni, minden hitet és tanítást a törvénnyel és a bizonyságtétellel kell próbára tenni. Vigyázzatok, senki el ne hitessen benneteket. Krisztus ezirányú figyelmeztetésére van szükségünk ma, mert képzelgések és hitetések törnek be közénk, és szaporodnak el, amint közeledünk a véghez. {7BC 952.3}   

„Magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy tanítványokat vonjanak maguk után. Azért vigyázzatok s ne feledkezzetek el." Ne feledjétek, hogy ilyen próbák jönnek ránk, nem csupán kívülről, hanem sorainkból is. Egyéni biztonságunk az Istennek való teljes átadásunkban van. (1894, 27. kézirat) {7BC 952.4}   

7, 8. (Péter 1:22) Szeretet által munkálkodik - A tiszta szeretet egyszerű, őszinte a munkálkodásában s különbözik a cselekvés minden más elvétől. Mikor földi indítékkal és önző célokkal vegyes, akkor már nem tiszta. Isten többre tartja, hogy mekkora szeretettel fáradozunk, mint hogy milyen mennyiséget végzünk el. A szeretet mennyei tulajdonság, mennyei jellemvonás. Bűnös szívből nem támadhat. Ez a mennyei növény csak ott virít, ahol Krisztus uralkodik legfőbbként. Ahol szeretet él, ott erő és igazság él a lélekben. A szeretet jót tesz, csakis jót. Akikben szeretet él, azok a szentség gyümölcseit termik, végül pedig örök életet. (Ifjúsági nevelő 1898 január 13) {7BC 952.5}   

***** {7BC 952}