× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

1. Lásd Róma 6:1-4 magyarázatát. {7BC 907.10}   

2. Lásd 2Korintus 4:18 megvilágítását. {7BC 907.11}   

3. (Lásd Galata 2:20 megjegyzéseit) A kétely homálya fölé emelkedve - Az Istent szerető lélek a kétely homálya fölé emelkedik. Ragyogó, széleskörű, mély, élő tapasztalatra jut el, szelíddé és krisztusivá válik. Lelke Istenhez elkötelezett, Krisztus által az Istenben van elrejtve. Az ilyen lélek el tudja viselni a mellőzés, a gyalázkodás és megvetés próbáját, mert Üdvözítője is elszenvedte ezeket. Nem válik nyugtalanná, nem csügged el, mikor nehézségek szorongatják, mert Jézus sem csüggedt vagy bukott el. Minden igaz keresztény erőssé válik, nem tulajdon jócselekedetei érdemével, sem a maga erejéből, hanem Krisztus igazságosságával, melyet hit által neki tudnak be. Komoly eredmény szelídnek és alázatos szívűnek, tisztának és szeplőtlennek lennünk, mint a menny fejedelme volt," mikor emberek közt járt. (Advent szemle és szombat hírnök 1889 október 3) {7BC 907.12}   

(Efézus 6:16) Az ellenség nyilaitól védetten - Mikor énünk Jézusban van elrejtve, védve vagyunk az ellenség nyilaitól. (1895, 16/a. levél) {7BC 908.1}   

5. Lásd 1 Korintus 9:24-27 megjegyzések. {7BC 908.2}   

8. Lásd Zsidók 12:1 megvilágítását. {7BC 908.3}   

10. Lásd Róma 8:29; 2Korintus 3:18; 10:5;, Zsidók 1:3 fejtegetését. {7BC 908.4}   

20,21. Lásd Efézus 6:4 értelmezését. {7BC 908.5}   

23. Lásd Márk 12:30 magyarázatát. {7BC 908.6}