× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

8. fejezet

3, 4. (Ésaiás 1:18; Zsidók 9:13,14; lásd Róma 8: 26, 34; Zsidók 7:25 megfigyeléseit) Krisztus érdeme teszi jóillatúvá az imát - A főpap a könyörület trónjára hintette a vért, míg az illatszer édes illatfellege fölszállt Isten előtt. Ugyanígy, miközben bevalljuk bűneinket s Krisztus engesztelő vérének érdemeire hivatkozunk, imánknak a mennyre kell emelkednie. Üdvözítőnk jelleme érdemeinek jó illatával. Méltatlan voltunk dacára se feledjük hogy van, aki el tudja venni a bűnt és kész megmenteni a bűnöst. Tulajdon vérével fizette meg a büntetést minden gonoszt cselekvőért. Az Úr eltávolít minden megtört szívvel bevallott bűnt. (Ésaiás 1:18; Zsidók 9:13, 14) (Szemle és hírnök 1896 szeptember 29) {7BC 970.14}   

(5:8; Zsoltár 141:2; János 1:29; Efézus 5:2) A jó illat az engesztelés vére - (Jelenések 8:3, 4) Családok, egyének és gyülekezetek ne feledjék hogy ők a menny szövetségesei. Az Úr rendkívüli módon szívén viseli küzdő egyházát. Az illatszer füstjét fölajánló angyalok szíve az imádkozó szentekhez húz. Emelkedjék hát az esti ima az égre minden családban rendszeresen hűvös alkonyatkor Isten előtt értünk emelve szót, a megfeszített és föltámadt Megváltó vérének érdemei által. {7BC 971.1}   

Egyedül a vér hathatós. Egyedül a vér végezhet engesztelést bűneinkért. Isten egyszülött Fiának vére értékes számunkra hogy közel húzódhassunk Istenhez. Egyedül az ő vére veszi el a világ bűnét. Reggel és este a mennyei mindenség figyelemmel kísér minden imádkozó családot, s az illatszeres angyal utat talál Istenhez, mert az illatszer az engesztelés vérét jelképezi. (1897, 15. kézirat) {7BC 971.2}