× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

MAGÁVAL TÖRŐDŐ, ZSARNOK LELKÜLET

Kedves U. testvér! {2T 320}   

Utolsó látomásomban az Úr közölte, hogy féltékeny gonddal őrködj magad felett, máskülönben fura természeted fog eluralkodni rajtad. Hibát követtél el, mikor S. testvérnőért imádkoztál, s ugyanazt a zsarnoki, lehengerlő szellemet öltötted magadra, mint ami egész életed átka. Neki támadtál W. testvérnek, holott ha előbb a magad érzéseire gondoltál volna, szerény s kevésbé magabiztos lettél volna. Nehéz lesz leszoknod arról, hogy másokat tarts szemmel, s felfújj jelentéktelen dolgokat, s ledorongolón, gáncsoskodón támadj emberekre. Ez semmiképpen sem a feladatod. Oly bizonyosan, ahogy kisebb mértékben már elbuktál e téren, nyitva az ajtó, hogy súlyosabbat bukj. Nincs másban biztonságod, mint hogy lankadatlanul uralkodsz magadon, s türelmet parancsolsz magadra. Amint vagy, semmi jelentős munkát sem tudsz elvégezni, de ha észre térsz, valamelyes jót tehetsz az Isten ügyében. Viselkedésed semmiképp se legyen bántó. Ha ügyelsz magadra, s Istennek szenteled magadat, akkor itt-ott békítő, megnyugtató szót tudsz majd ejteni, bizonyságot tehetsz az Isten gazdagságáról, s Jézus örök szeretetéről is. {2T 320.1}   

Isten Lelkének mennyei légköre lágyítsa és olvassza meg szívedet. Ne beszélj annyit magadról, mert ez soha senkit meg nem erősít. Ne told magadat előtérbe, ne képzeld, hogy szüntelen magaddal kell gondolnod, sőt másokat is arra venned, hogy veled törődjenek. Feledkezz meg magadról, s tereld épületesebb mederbe gondolataidat. Jézusról beszélj, magadról pedig feledkezz meg. Temesd el magadat Krisztusban, s ez legyen szíved szava: „Élek ugyan, de nem én, hanem él bennem a Krisztus.” Jézus jelenlevő segítség lesz minden szükségedben. Nem hagy magadra, hogy egyedül viaskodj a sötétség hatalmaival. Jaj, dehogy! Arra bízta védelmünket, aki annyira hatalmas, hogy mindörökre üdvözíteni tud. {2T 320.2}   

Ne magaddal törődj. Győzd le képzelgéseidet, apró bogaraidat, törekedj csakis Jézust képviselni. Ha összejövetelen felszólalsz, vagy ha imádkozol, ne nyújtsd hosszúra. E téren többször hibázol. Pedig tudnál javítani rajta. A hosszúra nyújtott beszéd és ima árt neked, s a hallgatókra nézve sem áldás. Nehéz küzdelem vár rád, ha győzni akarsz. Noha győzhetnél, ha nyugodtan fogsz hozzá. E ponton őrizkedj, mert nyugtalan, kapkodó, ideges ember vagy, – izgágaságod felett is győzelmet tudnál aratni. {2T 321.1}   

Őszintén, komolyan azt szeretnéd tenni, ami helyes, s Isten helyesli ezt benned. Folytasd komoly, szívós igyekezetedet, s ne csüggedj. Légy türelmes. Sose gáncsoskodj. Sose hagyd, hogy az ellenség elcsalogasson őrhelyedtől. Virrassz és imádkozz. Majd miután imádkoztál, virrassz tovább. Az erőfeszítés rád vár – senki helyetted el nem végezheti. Ragadd meg Isten erejét, s ahogy sorra felismered múltad ballépéseit, tedd jóvá az időt. {2T 321.2}   

***** {2T 321}