× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

SZORGALOM ÉS TAKARÉKOSSÁG

Kedves R. testvér és testvérnő! {2T 431}   

Kerestem az alkalmat, hogy írjak nektek, de gyöngélkedtem, és senkinek sem tudtam írni. Ma reggel mégis megpróbálok néhány sort papírra vetni. {2T 431.2}   

Mikor elém tárták az Isten népére háruló kötelességet a szegények, különösen az özvegyek és árvák iránt, azt is közölték, hogy férjemmel együtt veszély fenyeget, hogy oly terheket is vállalunk, amelyeket Isten nem ránk rótt. Ezzel pedig – mivel növeltük aggodalmainkat és gondjainkat – aláástuk bizakodásunkat és erőnket. Láttam, hogy esetetekben férjem tovább ment, mint kötelessége lett volna. Mivel szívén viselte sorsotokat, olyan terhet vállalt, mely kötelességén túl vitte, s mely nem vált javatokra, hanem csak a testvéreitekre támaszkodás hajlamát hizlalta bennetek. Elvárjátok tőlük, hogy segítsenek és kedvezzenek nektek, de ti nem dolgoztok keményen, mint ők, és nem takarékoskodtok minden időben, amint ők kötelességüknek tartják az untalan takarékoskodást. {2T 431.3}   

Kedveseim, az Úr közölte, hogy sok mindent meg kell tanulnotok. Nem addig nyújtózkodtatok, ameddig a takarótok ért. Nem tanultátok meg a takarékosságot. Mikor jól kerestek, nem tudjátok beosztani, hogy hosszabb időre elég legyen. Ínyencségetekre és étvágyatokra hallgattok – nem az okosságra. Időnként olyan élelmiszerekre költitek a pénzt, melyre testvéreiteknek nem telik. Könnyen szórjátok a pénzt. {2T 431.4}   

R. testvérnőnek gyönge az egészsége. Sokat eszik, és ezzel nagyon megterheli gyomrát. Túl sok evéssel terheli, sőt olyan ételeket fogyaszt, melyek nem a legmegfelelőbben táplálják szervezetét. Mértéktelenül eszik, és kevés testmozgást végez, ami végképpen túlterheli szervezetét. Az Úr által nyújtott világosság szerint az egyszerű ételek a legmegfelelőbbek, hogy jó egészségben és erőben éljünk. Azon kívül mozognia is kell, hogy egészséges legyen. {2T 432.1}   

A lemondás leckéjét mindkettőtöknek meg kell tanulnotok. Testvér, te is szabj határt étvágyadnak. Isten az erő tőkéjét bízta rád. Többet ér ez neked, mint a pénz, s többre is kellene becsülnöd. Aranyért, ezüstért, házakért, földekért nem vásárolhatsz magadnak erőt. Nagyszerű birtok ez a te erőd. Isten elvárja, hogy bölcsen használd az erőtőkét, mellyel megáldott. Csakúgy az ő intézője vagy, mint aki pénzzel rendelkezik. Olyan helytelen, ha nem a legjobban használod ki az erődet, mintha a gazdag irigyen magának tartja meg gazdagságát, mert ez esik jól neki. Nem törekszel eléggé eltartani családodat. Tudsz dolgozni és dolgozol is, ha a munka a kezed ügyébe esik; mégsem erőlteted meg magad, hogy azért találj munkát, mert kötelességednek tartod, hogy a lehető legjobban, és az Isten félelmében használd idődet és erődet. {2T 432.2}   

Olyan üzletekkel foglalkoztál, melyek egy csapásra jelentős hasznot hajtottak. S miután így keresetre tettél szert, nem igyekeztél takarékoskodni, azokra az időkre gondolva, mikor majd nem juthatsz keresethez oly könnyűszerrel, hanem képzelt szükségletekre szórtál tetemes összegeket. Ha feleségeddel megértettétek volna, hogy kötelességet parancsolt az Úr, megtagadni ízleléseteket és kívánságaitokat. Ha a jelennek élés helyett gondoskodtatok volna jövőtökről, most lenne miből megélnetek, nem kellene családotoknak szükséget látni, hiányt szenvedni. Meg kell tanulnotok, és jól kell megtanulnotok, miként osszátok be legjobban pénzeteket. {2T 432.3}   

R. testvérnő túlzottan a férjére támaszkodik. Egész életében túlságosan a mások kényeztetésére számít, magával törődik, magát teszi központtá. Nagyon elkényeztették, ezért sosem tanult meg a maga lábán állni. Nem volt férjének segítőtársa, mint kellett volna, sem a hétköznapi, sem a lelki dolgokban. Most hát tanulja meg elviselni a testi fájdalmakat, s nem azokon rágódni, mint szokása. Magának kell megvívnia az élet harcait, hisz rajta is egyéni felelősség nyugszik. {2T 433.1}   

R. testvérnő, eddig elhibáztad az életedet. Bármit összeolvasol, ami a kezed ügyébe kerül. Gondolkodásod megsínylette a sok olvasást. Felborzolt idegekkel habzsoltad a könyvet a történetek végéig. Ha olvasás közben gyermekeid megzavarnak, idegesen, türelmetlenül förmedsz rájuk. Nem tudsz uralkodni magadon, ezért gyermekeidet sem tudod szilárdan, egyenletesen kézben tartani. Hangulataidat követed. Egyik percben kényezteted őket, s elnézel nekik dolgokat, a másikban ideges, zsémbes és szigorú vagy. Ez a változékonyság nagyon árt nekik. Szilárd, egyenletes kézre van szükségük, mert csökönyösek. Rendszeres, bölcs, körültekintő fegyelmezésre van szükségük. {2T 433.2}   

Rengeteg bajt megtakaríthatsz magadnak, ha magadra öltöd a nő szerepét, és elvből cselekszel, nem vak ösztönből. Bebeszélted magadnak, hogy a férjednek örökké szoknyádon kell ülni, mert nem bírod ki egyedül. Holott tudhatnád, hogy az ő dolga a család eltartása. Szorítsd rá magad, hogy megtagadd kívánságaidat és szeszélyeidet, s ne beszéld be férjednek, hogy feltétlenül alkalmazkodnia kell hozzád. Neked is ki kell venned részedet az élet terheiből. Ölts magadra bátorságot és erős lelket. Viselkedj felnőtt nő módjára, és nem, mint a szeszélyes gyerek. Hiszen már emberemlékezet óta kényeztetnek, és más viseli gondjaidat. Most hát kötelességed lemondani kívánságaidról, óhajaidról, s mától kezdve cselekedj elvből családod jelen és jövő boldogsága érdekében. Nem a legjobb az egészséged, de ha törekednél az elégedett, vidám kedélyre, az elősegítené, hogy jobban megragadd a jelen és eljövendő életet. {2T 433.3}   

R. testvér, kötelességed körültekintőn, megfontoltan használni Istentől nyert tőkédet. {2T 434.1}   

R. testvérnő, agyadat leterheli és kifárasztja a sok olvasás. Tagadd meg hajlamaidat, hogy telezsúfold fejedet mindazzal, amit fel tudsz habzsolni. Nem a legmegfelelőbben töltötted életedet. Nem éltél a magad, de környezeted javára sem. Többet támaszkodtál anyádra, mint javadra vált. Ha inkább a magad erejére támaszkodtál volna, ha önálló lettél volna, most boldogabb is lennél. Mától kezdve vállald terheidet, amennyire csak bírod, és segíts férjednek, hogy ő is vállalja a magáét. {2T 434.2}   

Ha lemondtál volna az olvasásról, s általában, hogy a szórakozásért élj, ha több időt fordítottál volna, hogy ésszerű testmozgást végezz, ha egészséges, tápláló ételeken éltél volna, sok szenvedést el tudtál volna kerülni. Szenvedésed tetemes része ugyanis csak képzeletbeli. Ha megacéloztad volna gondolataidat, hogy ellenálljon a beteges hajlamoknak, nem vettek volna erőt rajtad az idegrohamok. Ne csak magaddal törődj, hanem fordítsd figyelmedet a háztartásra; takarosan, jó ízléssel tartsd rendben családodat. A sok olvasásnak az lett a következménye, hogy jelentéktelen semmiségek kötik le gondolataidat, és elhanyagolod gyermekeidet és háztartásodat. Noha Isten épp e kötelességeket bízta rád. {2T 434.3}   

A szíved mélyéből sajnálod magadat. Örökké magadon és gyöngeségeiden rágódsz. Nővérem, ne egyél annyit. Végezz testi munkát és gondolkozz mennyei dolgokról. Ne emésztődj bajaidon. Műveld, magadban az elégedett, vidám lelkületet. Túl sokat beszélsz, és semmiségekről. Pedig ettől nem nyersz lelki erőt. Ha a beszélgetésre fecsérelt erőt imára szentelnéd lelki erőre tennél szert; és szent dallamok fakadnának szívedből az Úrnak. {2T 434.4}   

Eddig kötelesség és elv helyett hangulataid uralkodtak rajtad. Átadtad magadat a céltalan sóvárgásoknak, kárt okozva lelki életedben, mivel megtűröd magadban a nyugtalan szellemet. Egészségtelen szokásaitok vannak, melyeken változtatnotok kell. Egyikőtök sem kész úgy dolgozni, mint mások, úgy táplálkozni, mint testvéreitek. Amire futja, meg is veszitek. Ámbár kötelességetek lenne a takarékoskodás. {2T 435.1}   

Életetek ellentétként, S. testvérnő életét tárták elém. A testvérnőnk gyöngélkedő nő. Két gyermeket kell eltartania rosszul fizetett varrótűjével. Évek óta jóformán fillérnyi segélyt sem kapott. Bár betegségek gyötörték, mégis maga viselte gondjait. Ő igazán a jótékonyság tárgya. S most vegyétek szemügyre magatokat. Erős, egészséges férfi, kicsiny család, mégis állandóan adósságokba keveredik, és másokra támaszkodik, ami roppant helytelen. Több mindent meg kell tanulnotok. S. testvérnőnek a takarékoskodás az élet harca. Másrészt itt vagy te, a férfierő teljében s mégsem tartod el a családodat. Kötelesség vár rátok. Étkezzetek rendszeresen. Éljetek mindig olyan egyszerűen, mint testvéreitek. Éljetek az egészség megújulás szerint. {2T 435.2}   

Jézus csodát tett, mikor ötezret táplált. Egyúttal fontos tanítást nyújtott a takarékosságról: „Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi el ne vesszen.” Kötelességek, fontos kötelességek hárulnak rátok. „Senkinek semmivel ne tartozzatok.” Ha beteg lennél, ha nem bírnál dolgozni, akkor testvéreitek kötelessége lenne, hogy segélyezzenek. De a körülményeid között csak annyiban volt szükséged testvéreid segítő kezére, hogy lábra állítsanak. Ha annyira nagyravágyó lennél, amilyennek lenned kellene, ha feleségeddel együtt óvatosan költekeznétek akkor nem kerülnétek anyagi nehézségekbe. Akkor is dolgoznod kell, amikor alacsony a fizetés, nem csak, ha magas. A szorgalom és takarékosság már régen sokkal kedvezőbb helyzetbe juttatták volna családodat. Isten elvárja, hogy testi erőd megbízható intézője légy. Azt akarja, hogy most arra használd, hogy az ínség és függőség fölé emeld családodat. {2T 435.3}   

Battle Creek, Michigan, {2T 436}   

1869. március 22. {2T 436}   

***** {2T 436}