× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

MINDENNAPI VALLÁSOSSÁG

L. testvér és testvérnő! {2T 78}   

A Úr tudtomra adta, hogy kötelesség vár rátok családi körötök rendezése terén. L. testvér, nem képviseled helyesen az igazságot. Szereted ugyan az igazságot, mégsem szentelte úgy meg az életedet, mint amennyire feltétlenül szükséges, hogy alkalmas légy a mennyei angyalok társaságára, a dicső országban. Faragatlan furkó vagy; sok gyalulásra van szükséged. Ezért Isten műhelyében kell maradnod, míg csak le nem faragja a metsző éleket, le nem csiszolja a durva felületet, s alkalmasnak nem mond az épület számára. {2T 78.1}   

Légy körültekintő – ne hozd fel boldog-boldogtalan előtt a jelen igazság tárgykörét. Többet érhetsz el, ha éled, mintha csak emlegeted az igazságot. Példaadással mehetnél sokra. Légy roppant gondos üzleti ügyeidben, ott is valósítsd meg hited elveit. Légy megbízható üzletkötéseidben, lelkiismeretes a munkádban. Sose felejtsd, hogy nemcsak munkaadód vizsgálja fölül, amit végeztél, hanem életed minden ügye Isten előtt is nyilvánvaló. Isten angyalai látják, amit művelsz. Legyen vallásod része, hogy az igazság és megbízhatóság jegye álljon minden munkadarabodon. „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki kevesen hamis, a sokon is hamis az.” Isten téged is szentté és igazzá akar tenni. {2T 78.2}   

Feleségedhez és gyermekeidhez sem szólsz megfontoltan. Műveld magadban a nyájasságot és gyöngédséget. Gyermekeidre nem a legjobban hatottál, nem a legjobb példát nyújtod nekik. Nem nekik kellene uralkodni rajtad, hanem fordítva. Mégsem durván, hanem szilárdan és megingathatatlan céllal. {2T 78.3}   

L. testvérnő, erős tusakodás áll előtted, hogy győzni tudj. Eddig hagytad, hogy rossz oldalaid arassanak győzelmeket. Leghatalmasabb ellenséged a csökönyös akaratosságod. Féktelenül indulatos vagy, s nyelved is kénye-kedvére uralkodik rajtad. Önuralmad hiánya súlyos kárt okoz benned és családodban. A boldogság, csöndesség, s béke csak rövid időre üt tanyát házatokban. Ha bárki szembeszegül akaratoddal, könnyen dühbe gurulsz, s ilyenkor úgy viselkedsz és beszélsz, mintha ördög szállt volna meg. Az angyalok elfordulnak a veszekedés helyétől, ahol haragos szavak hangzanak. Indulatosságod kitörésével sokszor kiűzöd családodból a drága mennyei angyalokat. {2T 78.4}   

Hasonló hasonlót szül. Lelkületed, melyet mások fejére töltesz ki, a magad fejére zúdul vissza. Gyermekeidnek olyan kevés részük volt szeretetben, gyöngédségben, hogy nincs, ami megnyerje őket az igazságnak, vagy tiszteletre késztesse őket bármi tekintély iránt. Oly régóta eszik gonoszságod gyümölcsét, hogy keserű lett tőle a lelki világuk. Mégsem teljesen romlottak. A neveletlen külső alatt maradtak jó indulatok, melyeket el lehetne érni, felszínre segíteni. Ha következetesen kiegyensúlyozottabb lett volna vallásos életed, ha Jézus életét testesítetted volna meg, másképp állnának a dolgok családodban. „Amit az ember vet, le is aratja.” Pontosan olyan lesz az aratás, melyet be kell gyűjtened, amilyen magot vetettél, vetsz. Ha gyöngéd szavak lennének mindennaposok hajlékodban, ezt a gyümölcsöt szedhetnéd te is. {2T 79.1}   

Súlyos felelősség hárul rád. Legyél hát meggondolt mindenben, amit mondasz, vagy teszel. Miféle magot vetsz gyermekeid szívébe? Jaj, az aratás ideje! Ó, ne feledd, hogy közel az aratás. Ne vess rossz magot. Az ellenfél szívesen segít ebben. Csakis tiszta magot vess. {2T 79.2}   

Szeretett testvérnőm! Irigy, féltékeny, piszkálódó a természeted. Beképzelted, hogy mellőznek és lenéznek. Igen, nagyon mellőzött vagy, de olyan belső változást kell elérned magadban, melyet senki sem érhet el helyetted. Komoly igyekezetet kitartást, lelkiismeretességet követel meg, hogy kivívd a győzelmet régóta megrögzött, második természeteddé vált szokásaid felett. Mi összes tévedésed és hibád ellenére a leggyöngédebben szeretünk; s bár fejedre olvassuk azokat, egyúttal azt is megígérjük, hogy mindenben segítségedre leszünk, amivel csak tudunk. {2T 79.3}   

Az Úr megmutatta nekem, hogy nem él benned kellő gyermeki szeretet. A gonoszság a legtermészetellenesebb alakot ölti benned. Nem vagy gyöngéd és tiszteletteljes szüleidhez. Bármi legyen a hibájuk, nincs mentség arra, amint bánsz velük. Érzéketlen és tiszteletlen vagy. Az angyalok szomorúan elfordultak tőled e szavakkal: „Amit vet az ember, le is aratja.” Ha nem futunk ki az időből, gyermekeid úgy bánnak majd veled, mint te a szüleiddel. Eszedbe se jutott, hogy boldoggá tegyed őket, még ha fel is kellene áldozni kényelmedet és kívánságaidat. Nem sok napjuk van már hátra az életből, s ha mindent elkövetsz is, hogy békésen érkezzenek sírjukhoz, akkor is tele lesznek gondokkal és bajokkal. „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.” Ez az első parancs, mely ígéretet foglal magában. Kötelező ez a gyermekre, felnőttre és korosra egyaránt. Nincs az életnek olyan szakasza, amikor kimenthetnénk a gyerekeket e kötelesség alól. Ez a komoly kötelezettség érvényes minden fiúra és lányra, s ez az egyik feltétel, hogy az Úr meghosszabbítsa életüket a földön, melyet hűségeseinek ad. Nagyon is méltó ez a megfontolásra, sőt létfontosságú. Az ígéret engedelmességtől függ. Ha engedelmeskedsz, sokáig élsz azon a földön, melyet az Úr, a te Istened ad neked. Ha pedig engedetlen leszel, nem élsz sokáig azon a földön. {2T 80.1}   

E gondolat, nővérem, méltó, hogy imádságos szívvel, lelkiismeretes elmélyedéssel fontolóra vedd. Vizsgáld meg alaposan szívedet az örökkévalóság fényénél. Semmit el ne rejts. Kutass, jaj, kutass, mintha életed függne ettől. Ülj törvényt viselkedésed felett, ítéled el magadat. Majd hit által tarts igényt a Krisztus tisztító vérére, hogy lemossa keresztény jellemed foltjait. Ne ámítsd, és ne mentegesd magad. Bánj igazságosan a lelkeddel. S miután felismerted, hogy bűnt követtél el, omolj megtörten a kereszt lábához. Jézus elfogad, szennyesen, ahogy vagy, megmos vérében, megtisztít minden tisztátalanságtól, és alkalmassá tesz a mennyei angyalok társaságára. A tiszta, egyetértésben élő mennyre, ahol nincs civódás, veszekedés, hanem minden csupa egészség, boldogság és öröm. {2T 81.1}   

L. testvérnő, hiszem, hogy szívügyed lesz az üdvösséged. Időnként megaláztad magad a gyülekezet és Isten előtt. De nem bátorítottak, mint kellett volna, s mint Jézus örömmel bátorítana, ha a földön lenne. A gyülekezetből hiányzik a szeretet. Önzés fojtja el a tévelygők iránti szeretetet. Isten népe között komoly a hiány e becses erényben. Azt gondoltad, hogy Isten népe közömbös irántad, s lelked fellázadt ellene. Testvéreid nem gondolkoztak, nem szóltak, és nem is jártak el helyesen. Nem követték a helyes irányt. Nem volt helyes a viselkedésük. Isten nem hagyja jóvá, hanem helyteleníti az ilyesmit. Jézus szánakozik rajtad, és hív, mert elfáradtál, és meg vagy terhelve, hogy jöjj hozzá, és tanulj tőle, mert ő szelíd és alázatos szívű, és felüdít tégedet. Krisztus igája könnyű, terhe pedig édes. Ha tanácstalan vagy, ha aggódsz, ha bosszankodsz, menekülj a terhek hordozójához; mindent mondj el Jézusnak. Lehet, hogy testvéreid nem becsülik meg igyekezetedet. Talán sosem tudják meg, mily keményen törekedsz a győzelemre. Ennek mégsem lenne szabad elcsüggesztenie téged. Ha Jézus tud róla, ha ismeri őszinte törekvésedet, elégedj meg ezzel. Alapos változásnak kelt végbemennie életedben. {2T 81.2}   

Alakulj át gondolkodásod megújulásával. Isten elvárja népétől, hogy segítsenek téged, hiszen segítségre van szükséged. Legyél elég alázatos, hogy elfogadd segítségüket. Mikor kísértés tör rád, hogy szabad folyást engedj féktelen nyelvednek, jaj, ne feledd, hogy az angyal lejegyzi minden szavadat. Mind belekerül a könyvbe, s hacsak Krisztus vére ki nem mossa onnan, szembe kell nézned azokkal. Most még foltok éktelenkednek mennyei jegyzőkönyvedben, Isten mégis elfogadja az őszinte megtérést. Mikor haragosan szólnál, inkább fognád be a szád. Egyetlen szót se szólj. Imádkozz, mielőtt megnyitod a szádat, s akkor mennyei angyalok sietnek segítségedre, hogy elűzzék a gonosz angyalokat, akik arra szorítanak, hogy szégyent hozz Istenre, gyalázatot az ügyére, s kárt okozz lelki életedben is. {2T 82.1}   

Különösen az a kötelesség vár rád, hogy alázatosan bevalld szüleid iránti tiszteletlen viselkedésedet. Semmi okod erre a természetellenes magaviseletre. Kifejezetten ördögi lelkület ez, s azért merültél bele, mert anyád nem helyeselte viselkedésedet. Érzéseid nemcsak határozott hidegséget, kifejezett tiszteletlenséget tesznek ki, hanem gyűlöletet rosszindulatot, irigységet, féltékenységet. S mindez tetteidben megnyilvánul, ami szenvedést és nélkülözést okoz nekik. Nem kívánod boldoggá tenni életüket, de még kényelmessé sem. Változékonyak az érzéseid. Olykor meglágyul a szíved, majd teljesen bezárul, mikor hibát fedezel fel szüleidben, s az angyalok nem tudják bevésni szívedbe a szeretetet. Gonosz ördög uralkodik rajtad ilyenkor, gyűlöletes vagy és gyűlölködő. Isten felfigyelt szüleiddel szembeni tiszteletlen szavaidra, noha megparancsolta, hogy tiszteld őket. Ha nem látod be, hogy ez súlyos bűn, és nem bánod meg, amit tettél, akkor egyre sötétebb lesz lelkivilágod, míg csak az Úr gonosz útjaidra nem hagy. {2T 82.2}   

Isten kész segíteni a segítségére szorulókon, ha ennek tudatában vannak. Ha ráébredtél, hogy az Úr szemében szegény és nyomorult vagy, s komolyan megragadod az erejét, akkor ő megsegít, megáld és erőt ad, hogy jótetteiddel másokat is mennyei Atyád dicsőítésére vezess. Fel akarod-e ismerni hibádat? Aláveted-e akaratodat s utjaidat az Istennek? Törekedni fogsz-e az Isten előtti tiszta és szeplőtlen vallásra? Jaj, mit használ neked, ha tovább haladsz e nyomorult állapotban? Ilyen életben nem találsz boldogságot, s a körülötted levők sem lelnek örömet társaságodban. Sok bánatot zúdítasz magadra; amilyen életet élsz, az nem sokat ér. Miért nem békülsz meg Istennel? Halj meg kiállhatatlan természetednek, és térj meg, hogy Jézus meg tudjon gyógyítani. Az Úr meg akar menteni, ha hagyod, hogy az ő kijelölt módján mentsen meg. Segítsen az Úr, hogy felismerd és kiküszöböld tévedéseidet, ez imám. {2T 83.1}   

L. testvér, légy készséges a hallgatásra, meggondolt a beszédben és nehezen haragvó. Fontold meg szavaidat. Az ellenfél ne használjon téged mások botránykövének. Napi munkádban is vannak hibák. Gyorsan összecsapod dolgaidat, úgy vélve, hogy így is megteszi, ha nem is jól végezted el. Hiányzik belőled az alaposság. Műveld magadban a munka és rend szeretetét. Amit egyáltalán érdemes, érdemes jól végezni. Ha megbízhatatlan vagy munkádban, akkor vallásos életed is hiányos lesz, s Isten napján a szenthely mérlege azt mutatja majd, hogy híjával találtak. E hiányosság szégyent hoz hitedre. Hitetlenek becstelenségnek könyvelik el, s így szólnak: „Ha ilyenek ünneplik meg a szombatot, én nem akarok ilyen lenni.” {2T 83.2}   

Ha látva munkádat, s elkapkodottnak, rendetlennek, csúfnak találják, csalónak neveznek. Máris sok kemény beszéd hangzott el emiatt. Sokat szitkozódtak hanyagságod miatt, Istent is káromolva. Bár nem célod becstelen lenni, hanyagul végzed munkádat. Úgy véled, hogy szőrszálhasogatók, hogy te is tudod, mi felel meg, nemcsak ők. Ebből származik a felületes, nemtörődöm, félkésznek látszó munka, melyet sokszor végzel. Javulj meg e téren. Minden dolgodban légy becsületes, s úgy fejezd be munkádat, hogy el tudja viselni Isten felülvizsgálatát. Egyetlen munkát se tekints jelentéktelennek. A legjelentéktelenebben is légy megbízható. {2T 83.3}   

Törekedj segítségül lenni feleségednek az előtte álló harcban. Fontold meg szavaidat, csiszold modorodat, ápold magadban ez előzékenységet és gyöngédséget, és jutalomban fogsz részesülni értük. {2T 84.1}   

***** {2T 84}