× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

JAVULÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA A CSALÁDBAN

M. testvér, {2T 84}   

az Úr által elém tártakból tudom, hogy komoly kötelesség vár rád, mielőtt Isten szemében elfogadható lennél. Túlságosan kiütközik rossz természeted. Elhamarkodott, lobbanékony, erőszakos, zsarnokoskodó vagy a családodda1. M. testvérnő lusta; rendetlen a háza. Hiányoznak belőle a rend és tisztaság vonásai; pedig jobban el tudná végezni a dolgát. M. testvér, egyre leszólod a feleségedet. Parancsolgatsz, és nincs benned kellő szeretet. Feleséged retteg zsarnok lelkületedtől, mégsem teszi meg, amit tehetne, hogy lerázza rossz szokásait, melyek visszataszítóvá s kellemetlenné teszik házatokat. {2T 84.2}   

M. testvér, igazságtalanul bánsz családoddal. Gyermekeid ki nem állhatnak. Több bennük a gyűlölet, mint a szeretet. Feleséged sem szeret, mert nem viselkedsz szeretetreméltón. Egyik végletből a másikba esel. Szigorú, követelőző vagy, basáskodó a gyermekeiddel. Papolsz ugyan nekik az igazságról, mégsem ülteted át elveit mindennapi életedbe. Nem vagy türelmes, nehezen bocsátasz meg. Lelkületed oly régen haragvó, oly könnyen dühbe gurulsz, ha ingerelnek, hogy nagyon kétségesnek látszik, eléggé összeszeded-e erődet, hogy összhangba kerülj Krisztus értelmével. Nincs benned kitartás, türelem, gyöngédség és szeretet. Szert kell tenned eme krisztusi erényekre, mielőtt igazán keresztény tudnál lenni. Azoknak tartogatod bátorító szavaidat, s figyelmes tetteidet, akik kevesebb igényt tarthatnak rá, mint feleséged és gyermekeid. Használd a nyájas szavakat, szerető pillantást, dicséretet és elismerést a családodban, mert ez közvetlenül kihat boldogságodra. Sose hagyja el ajkadat gáncsoskodó, zsörtölődő szó. Fékezd meg uralkodói hajlamaidat, s a hajlandóságodat, hogy vasmarokkal tiporj le mindent. Nagyon tüskés és fösvény a természeted. Némelyekkel önző és garasoskodó vagy; másokkal meg, akiktől azt szeretnéd, hogy nagyra tartsanak, mindent odaadnál, azt is, amire családodnak van szüksége. Azért nagylelkűsködsz ott, hogy kivívd az emberek dicséretét és nagyrabecsülését. Ha azzal nyerhetnéd el a mennyet, hogy súlyos áldozatot hozol azokért, akikkel bőkezű akarsz lenni, biztosan elnyernéd. Szívesen vállalod a legnagyobb kényelmetlenséget másokért, ha ezzel dicsőséget vívsz ki. Ezekben tizedet adsz a mentából és köményből, közben elhanyagolod a fontosabb dolgokat, az igazságos cselekedetet és Isten szeretetét. {2T 84.3}   

Igazságtalan vagy családi körödben. Kötelesség vár rád ebben is. Először teremts kényelmet a feleségednek, majd gyermekeiddel gondolj. Lásd el őket jó élelemmel és ruházattal. Azután, ha meg tudod tenni feleséged és gyermekeid nyomorítása nélkül, segíts e leginkább segítségre szorulókon, s ott légy bőkezű, ahol a menny megbecsüli. Akkor dicséretreméltó lesz nagylelkűséged. De legfőbb és legszentebb kötelességed családodnak szól. Nem szabad meglopnod őket, hogy másoknak kedvezz. Családod iránt légy jó és bőkezű. Nekik nyújts kézzelfogható bizonyítékot szeretetedről, arról, hogy szíveden viseled őket, gondoskodsz róluk és szereted őket. Ennek rengeteg köze van boldogságodhoz is. Szűnj meg gáncsoskodni, feleségedet szidni, mert ez csak súlyosbít a helyzeteden, és pokollá teszi feleséged életét. {2T 85.1}   

Isten angyalai nem szívesen időznek hajlékodban, míg meg nem változnak a dolgok. Nem a pénzed kell ide. Mikor megróttak, azt gondolod, hogy a gyülekezet a javaidat kéri. Ebben tévedsz. Nagyon bőkezű voltál, mert azt hitted, hogy ezzel üdvösséget nyerhetsz, és megtisztelő helyet vív ki neked a gyülekezetben. Ez azonban alapos tévedés! Rád van szükség, nem a kis pénzedre. Alakulj át gondolkodásod megújulásával, térj meg, s bánj igazul a lelkedde1. Ez minden, amit a gyülekezet elvár tőled. Mert eddig csak megcsaltad magadat. Holott aki vallásosnak tartja magát, de nem fékezi nyelvét, annak mit sem ér a vallásossága. Úgy látszik, minden területen javulásnak kell beállnia családodban. Bánj úgy családoddal, hogy a menny jóváhagyhassa, és hogy béke honolhasson családi körödön. Rossz példát nyújtasz gyermekeidnek. Akadékoskodsz, gáncsoskodsz, szenvedélyes dühkitöréseket rendezel otthon, s ugyanakkor a kegyelem trónjához fordulsz, istentiszteletre jársz, és bizonyságot teszel az igazságról. E szenteskedéseid miatt gyermekeid téged is megvetnek, és az igazságot is. Nem bíznak kereszténységedben. Azt tartják, hogy álszent vagy, és igaz, hogy sajnálatosan megcsalt ember vagy. Te sem tudsz könnyebben belépni a mennybe, mint Simon mágus, aki azt hitte, hogy pénzen vásárolhatja meg a Szentlelket. Családod látja, hogy rá szereted szedni az embereket; látják, milyen csúnyán kihasználod őket, hogy zsugori vagy azokkal, akikkel üzletelgetsz, és megvetnek érte. De azért biztosan követni fognak a rosszban. {2T 86.1}   

Üzletkötéseidben sem vagy becsületes. Nehezedre esik tettekre váltani az igazságot. Szereted bár az igazságot, de nem helyes lelkülettel. Akadályozod az embereket, hogy elfogadják az igazságot, pedig elfogadták volna. Azzal mentegetik magukat, hogy hitvalló szombattartók hibáira és tévedéseire mutogattak. Ezt mondták: „Nem jobbak nálam. Hazugok, túlzók, csalók, naplopók, veszekedők, és dicsekvőn zengik a maguk magasztalását. Semmi kedvem az ilyen valláshoz.” Így a mértéket meg nem ütő szombattartók meg nem szentelt életükkel a botlás kövei lettek a bűnösök számára. {2T 87.1}   

Hozzá kell fognod most családodban e rád váró javításokhoz. Keményen igyekeztél eddig, hogy kívülről javulj meg. Ez azonban csak felületes, külső vakolás, nem ér el szívedig. Rendezd hát szívedet, alázd meg magadat Isten előtt, könyörögj kegyelemért, hogy segítsen rajtad. Ne kövesd az álszent farizeusokat, akik arra törekedtek, hogy mások szemében látsszanak vallásosnak és igaznak. Törd össze szívedet Isten előtt, s vedd tudomásul, hogy a szent angyalokat lehetetlen megcsalni. Szavaid, tetteid csak mindmegannyi nyitott könyv előttük. Indítékaid, szíved céljai és szándékai kiteregetve áll tekintetük előtt. A legtitkosabb dolgok is nyilvánvalók előttük. Jaj, szívedet szaggasd meg, s ne erőlködj, hogy testvéreid jónak tartsanak, ha nem vagy az. Légy meggondolt a családi életben. Sasszemmel figyeled mások hibáit – szokj le erről is. Köteles vagy legyőzni hibáidat, hogy vívd meg a csatát erős belső ellenségeddel. Váltsd tettekre az igazságot az özvegy és árva iránt. Ne vesd a csalás röpke leplét tetteidre azok előtt, akiknek véleményére sokat adsz, ha céljaid és tetteid nem bírják el a fellegvárat, amit rájuk építenél. {2T 87.2}   

Szüntesd be a civakodást, törekedj békességre. Ne szájjal szeress, hanem tettekkel és igazsággal. Cselekedeteidnek ki kell bírniuk az ítélet felülvizsgálatát. Igazán fogsz-e hát bánni mostantól fogva a lelkeddel? Ne ámítsd magad. Ne feledd, hogy Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Akiknek örök életük van, mindent elkövetnek, hogy rendezzék házuk táját. Az ő szívüknél kell elkezdeni ezt, s addig folytatni, míg győzelmeket, valódi győzelmeket nem vívnak ki. Önzésüknek, rigolyáiknak, elképzeléseiknek meg kell halniuk. Krisztusnak kell ezek helyébe költöznie, s örök életre buzgó kútforrássá lennie. Az Úr kegyesen rendelkezésedre bocsátotta a próbaidő értékes óráit, hogy idős korod ellenére is megfelelő jellemet alakíts ki. Időt adott hogy jóvá tedd a mulasztottakat. A te erőddel mégsem tudsz megszabadulni hibáidtól és vétkeidtől. Évek óta gyülemlettek ezek rád, mert nem láttad be, mennyire visszataszítók, nem törekedtél eltökélten, Isten ereje segítségével elhagyni őket. Élő hittel ragadd meg most a kart, mely hatalmas a megmentésre. Alázd meg Isten előtt szegény, büszke, öniga- …. teljesen összetörve. Szenteld magadat az előkészület munkájára. Ne nyugodjál, míg el nem mondhatod: Tudom, hogy az én Megváltóm él, s mivel ő él, én is élni fogok. {2T 88.1}   

Ha elveszíted a mennyet, mindent elveszítesz. Ha elnyered, mindent elnyertél. Kérlek, ne kövess el ebben hibát. Örök üdvösségedről van szó. Légy alapos. Bár csak a minden kegyelem Istene annyira megvilágítaná gondolkodásodat, hogy felismerd az örökkévaló dolgokat, hogy az igazság fénye mellett fel tudjad ismerni nagyszámú hibádat – pontosan, amint vannak; hogy megtedd a kellő erőfeszítést, megszabadulnod azoktól. S e mérgező, keserű gyümölcsök helyett értékes gyümölcsöt teremj az örök életre. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Gyümölcseiről ismerhetjük fel a fát. Milyen gyümölcsöt fog hát ezentúl teremni e fa? A gyümölcs dönti el, hogy jó-e a fa, vagy olyan, melyre Krisztus rámondja majd angyalainak: „Vágd ki azt; miért foglalja a földet itt hiába?” {2T 88.2}   

***** {2T 89}