× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

MEGERŐSZAKOLT LELKIISMERET

Kedves N. testvér, {2T 89}   

kötelességtudatom kényszerít felkeresni téged néhány sorral. Olyan dolgokat tártak fel előttem, melyeket nem merek elhallgatni. Az Úr tudtomra adta a helyzetet, hogy mily úton kerültél kapcsolatba ama romlott nővel. Olyannal, akinek lefelé, a halálba visz a lába. Őszinte együttérzéséről rebesgetett, amiért feleséged szembeszegül veled. Akár a kígyó Édenben, elbűvölővé tette modorát. Beléd csöpögtette, hogy elhanyagolt férj vagy, hogy feleséged nem becsüli meg érzéseidet, és nem szeret viszont; hogy hiba csúszott házaséletedbe; míg csak azt nem képzelted, hogy a házasságkötéskor tett ígéret – ami pedig életre szól, s ahhoz köt, akit feleségül vettél – kínos lánc csupán. Megértésért fordultál e szavai után ítélve angyali nőhöz. Oly vallomásokat tettél neki, amit csak feleségednek lett vo1na szabad elmondanod, akinek megesküdtél, hogy szeretni, tisztelni, ápolni fogod, amíg élsz, amíg él. Nem virrasztottál, és nem imádkoztál, hogy kísértésbe ne essél. Ezért bűn csúfítja lelkedet. Félelmes foltot ejtettél mennyei jegyzőkönyveden. Mégis, ha mélyen megalázod magad és megtérsz, Isten visszafogad. Krisztus vére elégséges lemosni bűneidet. {2T 89.1}   

Elbuktál, borzalmasat buktál. Sátán becsalt hálójába, majd magadra hagyott, hogy kerülj ki belőle, ahogy tudsz. Gyötrődtél, tanácstalan voltál, s ijesztő kísértés ért. Most rossz lelkiismereted nyugtalanít. Nem bízol magadban, s azt hiszed, hogy más sem bízik benned. Gyanakodsz, s azt képzeled, hogy rád is mindenki gyanakszik. Nem tartod rendes embernek magadat, s azt gondolod, hogy testvéreid sem tartanak annak. Az ellenfél gyakran eléd idézi a múltat, s azt mondja, hogy hiába is próbálnád életedbe ültetni az igazságot, túl egyenes számodra ez az ösvény. Vereséget szenvedtél, s most a Sátán kiaknázza bűnös lépésedet, hogy azt képzeld, örökre eljátszottad üdvösségedet. Jelenleg az ellenfél csatamezején állsz, kegyetlen kézitusát folytatsz. Ledöntötted a családi kört védő korlátokat, mely szentté teszi a családot. S most az ellenfél csaknem szünet nélkül gyötör. Sehol sem találsz nyugalmat. Nem találsz békét, s most azon igyekszel, hogy testvéreidet tedd felelőssé egymást maró érzéseidért, kétségeidért, féltékenységeidért. Azt hiszed, hogy hibát követnek el, mert nem szentelnek neked kellő figyelmet. Holott benned rejlik a hiba. Ragaszkodsz a magad útjához, és nem szaggatod meg szívedet Isten előtt. Nem bízod magadat töredelmesen, bűnbánón, megtört szívvel, bűnösen, szennyesen Isten kegyelmére. Ha magad erőlködsz, hogy megmentsd magad, s ragaszkodsz is ehhez, akkor biztos romlásod lesz a következménye. {2T 89.2}   

Ne gyanakodj többé, és ne keress a kákán is csomót. Magaddal törődj, és alázatos bűnbánattal, csakis a Krisztus vérére támaszkodva, mentsd üdvösségedet. Végezz alapos munkát ebben, hisz az örökkévalóságra szól. Ha elfordulsz az igazságtól, tönkretett ember vagy, és családod is veled pusztul. Ha egyszer leromboltad az erődöket, melyek a házasélet magánjellegének és előjogainak szentségét védik, nehéz azt újraépíteni. Isten erejével, és csakis ezzel, mégis felépítheted. Az igazság, a szent igazság a horgonyod, mely megőriz, hogy a bűn és pusztulás lefelé sodró árja magával ne ragadjon. {2T 90.1}   

A lelkiismeret, melyen egyszer erőszakot vettek, ijesztően elgyöngül, ezért az állandó ébrenlét és a meg nem szűnő ima erejére van szükség. Sikamlós területen állsz. Mindarra az erőre szükséged van, melyet az igazság nyújtani képes, hogy megerősítsen és megóvjon a teljes szerencsétlenségtől. Előtted ez élet, előtted a halál; melyiket választod? Ha már előbb ráébredtél volna, hogy tántoríthatatlanul meg kell vetned sarkadat az elvben, egykönnyen el nem csüggedned, hanem zokszó nélkül viselned a nehézségeket, akkor nem buktál volna el. Ösztönödre hallgattál. Nem akartad elviselni, mint hibátlan példaképünk elviselte, a bűnösök szembeszegülését. Az Úr int, hogy emlékezzünk őrá, aki elviselte ezeket, hogy ne lankadjunk, és bensőnkben se csüggedezzünk. Már gyermekkorodban gyönge voltál, akkor sem volt benned kitartás. Nem tartottad szükségesnek, hogy megalapozódj, megerősödj, megállapodj, meggyökeresedj és felépülj a hitben. {2T 90.2}   

Azt gondoltad, hogy az a hivatásod, hogy másokat az igazságra taníts, nem pedig az, hogy te tanulj. Holott előbb neked kell tanulnod, szívesen venned, ha más nevel téged az igazságra. Le kell szoknod a szőrszál-hasogatásról, gyanakvásról, gáncsoskodásról. Hanem fogadd szelíden, készséggel a beléd oltott igét, ami meg tudja menteni üdvösségedet. Rajtad múlik, hogy boldogság vagy boldogtalanság lesz-e osztályrészed. Egyszer már engedtél a kísértésnek, nem bízhatsz hát többé a magad erejében. Az ellenfélnek nagy a hatalma gondolkodásod felett, és semmi sem lesz, ami visszatartson, ha elszakadsz az igazság fékező erejétől. Ez volt eddig is a védelmed, hogy megóvjon a bűntől és gonoszságtól. Egyedüli reményed, ha szent, istenfélő élettel jóváteszed a múltat. {2T 91.1}   

Ösztönösen cselekedtél. Nagyon is kedvedre való volt az izgalom. Egyedüli reményed most őszintén megbánnod, hogy megrontottad Isten törvényét, és az igazság iránti engedelmességgel megtisztítod lelki világodat. Ápold magadban a tiszta gondolatokat és a tiszta életet. Isten kegyelme lesz az őröd, hogy megfékezd szenvedélyedet, és határt szabj hajlamaidnak. A bensőséges könyörgés és ébrenlét segítségedre hívja Isten Lelkét, hogy tettek által válj tökéletessé, s alakulj át olyanná, mint csalhatatlan példaképünk. {2T 91.2}   

Ha úgy döntesz, hogy lerázod az igazság megszentelő, csillapító hatalmát, akkor az ellenfél kénye-kedvére ejt majd fogságba. Akkor az a veszély fenyeget, hogy szabad folyvást adsz hajlamaidnak és szenvedélyeidnek, a bűnös kívánságoknak, az alantas és tisztátalan óhajoknak. Ahelyett, hogy a próbák és szenvedések közt is nyugodt zavartalanság és Isten minden értelmet felülmúló békéje ülne arcodon, akár Isten hű bajnokának, Énoknak arcán, testies gondolatok, a bűnös kívánság ülne ki arcodra. Az ördög nyomná majd rád bélyegét, ahelyett, hogy az Isten pecsétjét viselnéd. {2T 92.1}   

„Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a bűnös kívánság által uralkodik e világon.” Előjogod most, hogy alázatos bűnvallomással és őszinte megtéréssel hallgass a szóra, s térj vissza az Úrhoz. Krisztus drága vére meg bír tisztítani minden szennytől, el tudja távolítani minden tisztátalanságodat, s tökéletessé tud tenni. Krisztus kegyelme, ha elfogadod, még mindig elérhető számodra. Megbántott feleséged és gyermekeid kedvéért, akik tested gyümölcsei, ne kövess el több gonoszságot, hanem tanulj meg jót tenni. Amit vetsz, azt is kell learatnod. Ha tehát testedbe vetsz, testedből is aratsz veszedelmet; de ha lelkedbe vetsz, lelkedből aratsz örök életet. {2T 92.2}   

Le kell győznöd érzékenységedet és gáncsoskodásodat. Azt forgatod a fejedben, hogy nem szentelnek neked annyi figyelmet, amennyit megérdemelnél. Szakadj el az érzelmekre épített és vakbuzgóságra hajló lelkiélettől. Nincs abban biztonság. Elvből cselekedjél, értelmedet kövesd. Kutasd az Írásokat, és állj készen szerényen és tisztességtudón megfelelni mindenkinek, aki reménységedről kérdőre von. Hadd haljon meg a magunk dicsőítése. „Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra!” Ha kísértések és gonosz gondolatok tolakodnak eléd, csakis az Úrhoz menekülhetsz enyhülésért és támaszért. Ha gyöngeségek környékeznek, fuss őhozzá. Ha közel húzódsz hozzá, az ellenfél nyilai kettétörnek, nem árthatnak neked. Ha Isten erejével elviseled a kísértéseket és próbákat, akkor azok megtisztítanak. Bár megaláznak, meg nem semmisítenek, még csak veszélyeztetni sem tudnak. {2T 92.3}   

***** {2T 93}