× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A GAZDAGSÁG VESZÉLYE

Az Úr közölte, hogy némelyek csalódásban ringatják magukat állapotuk felől. A gazdagokat tartják szemmel, s azt képzelik, hogy csak azok szeretik a világot, csak azokat fenyegeti különösen a másé kívánásának veszedelme. Holott ez nem úgy van! Akinek van valamije, azt állandó veszély fenyegeti, s elszámolással tartozik a javakkal, melyeket a Mester rá bízott. Akiknek kevés jutott a világ javaiból, gyakran magukkal törődök, s annyit se tesznek meg, ami telik tőlük, s amit Isten elvár. Gyakran nyílik alkalmuk jót tenni, de annyira megszokták, hogy csak magukkal törődnek, s önzésbe merülve azt képzelik, hogy náluk nem is lehet másképp. {2T 229.2}   

Közölték velem, hogy E. testvért és testvérnőt az a veszély környékezi. hogy csak magukkal gondolnak. Különösen a testvérnő hibás ebben. Csaknem kizárólag csak magát szereti. Te, nővérem, rosszul készülsz fel helyt állni Isten napjának veszedelmeiben. Nem követed Jézust, az igaz mintát, kinek életében egyetlen önző tett sem ütötte fel a fejét. Olyan benső munka vár rád, melyet egyedül te tudsz elvégezni. Hántold le magadról az önzést; tanulj bele Isten gondolkozásába és akaratába. Törekedjél•Isten megbízható munkása lenni. Lobbanékony vagy, ingerlékeny az alaptermészeted, azon felül durcás-zsémbes is. Sokkal többet dolgozol, mint erődből futja. Ez nem erény, mert Isten nem várja el. Önzésed hajszol. Indítékaid nem dicséretre méltók. Másrészt kibújsz a felelősség, a gondok alól, s véled, hogy kényeztetés illetne meg téged. Sajnálatos dolog, hogy gyermekkorod óta agyba-főbe kényeztettek, dicsértek, és akaratodat sem fékezték meg. Mos, előrehaladottabb korodban kell elvégezned, amit gyermekkorodban nem tettek meg érted. Férjed is enged az óhajaidnak és szeszélyeidnek, ami kárt tesz benned. {2T 230.1}   

Az önzésnek, mely kinél, hogy mutatkozik meg, a körülményektől, s az egyének természetétől függve, meg kell halnia. Ha gyermekeid lennének, elterelnék magadról a figyelmet, hogy róluk gondoskodj, őket tanítsd, példakép légy számukra, ami neked is javadra válna. Családodban magadnak követeled azt a figyelmet és hosszútűrést, melyet gyermekek iránt szokás tanúsítani. Elvárod a figyelmet, s ebből nem engedsz. Azt viszont nem tartod kötelességednek, hogy te gondoskodj másról, te légy a mások javára. Csökönyös vagy, s minden áron keresztül viszed, amit a fejedbe vettél. Mikor minden simán megy, a keresztényektől elvárt gyümölcsök látszanak meg rajtad. De ha keresztezni merik utadat, az ellenkezője történik. Akár a verést érdemlő, elkényeztetett gyerek, az önfejű akaratosság rohamai törnek rád. Mikor a család kettőből áll, mint nálatok is, s nincsenek gyerekek, hogy igénybe vegyék a türelmet, hosszútűrést és igaz szeretetet, különösen vigyázni kell, nehogy az önzés kerüljön a nyeregbe, nehogy te válj központtá, ne magadnak csikard ki azt a figyelmet, gondoskodást, melyet pedig csöppet se tartasz kötelességednek, hogy másokra kiterjessz. A gyerekekről gondoskodás megköveteli a családban, hogy az értelem és szív művelése érdekében, s a családi élettel kapcsolatos közönséges gondok elvégzése miatt az idő oroszlánrészét otthon töltsük. {2T 230.2}   

Elhanyagoltad rendben tartani szívedet, s jót tenni a javakkal, melyeket Isten adott neked. Ha megértenéd, hogy segítened kell a segítségre szorulókat, akkor bátorítani és erősíteni tudnád az erre szorulókat. De már annyi ideje csak a magad kellemes időtöltésével gondolsz, hogy képtelen vagy a körülötted élők javát szolgálni. Fegyelmezd hát meg magadat, hogy engedelmességre hajlítsd érzelmeidet és gondolataidat. Szakíts időt az önvizsgálatra, hogy összes képességedet alá bírd vetni Isten gondolatainak és akaratának. Bezárkóztál magadba, holott minden igaz keresztény előjoga áldásos hatással lenni ismerőseire. {2T 231.1}   

Nővérem, neked is cselekedeteid szerint fizetnek meg. Vedd hát szemügyre indítékaidat, s önámítás nélkül állapítsd meg, gazdag vagy-e a jótettekben. Az elmúlt tavaszra hívták fel a figyelmemet, amikor az Úr csodálatos munkát végzett …-ban és környékén. Akkor a kegyelem angyalai lebegtek Isten népe felett, s olyan szíveket kavartak fel mélyen, akik addig nem ismerték az Urat. Az Úr tovább folytatta volna fáradozását, melyet annyi kegyelemmel megkezdett, ha a testvérek munkára kész állapotban lettek volna. De te is már annyi ideje csak a magad kívánságaival törődtél, s mindent a magad kényelmére csikartál ki, hogy a kényelmetlenség kilátása bezáratta veled az ajtót, melyet megnyithattál volna, hogy te is elősegítsd az ügyet. {2T 231.2}   

Szokásod szerint viselkedtél, és mások is visszahúzódtak, tartva a költségektől. Azt számolgatták, hogy időt veszítenének, ha eljárnának az összejövetelekre, mikor megindul a nyilvános sorozat. Hiányzott belőletek a keresztény lelkesedés. Egész világ fetreng előttünk gonoszságban, Isten haragja fenyegeti őket; a sötétség fejedelme szánni való lelkeket tart fogságban, s mégis, akiknek ébren kellene lenniük, s a legnemesebb vállalkozással, lélekmentéssel foglalkozniuk, nem viselték eléggé szívükön a dolgot, hogy a tettek mezejére vonultassanak minden eszközt, melyet csatasorba tudnának állítani, hogy elzárják a pusztulás útját, s az élet ösvényére tereljék a tántorgók lábát. Valamennyi kereszténynek az örök életet kellene leginkább szívükön viselni. A megváltás semmi máshoz fogható terve, hogy Krisztus és a mennyei angyalok munkatársai legyünk! Milyen foglalatosságot is hasonlíthatnánk ehhez! Minden megmentett ember magasztalással adózik Istennek, ez pedig visszatükröződik a megmentettre, és arra, akit az Úr eszközül használt üdvösségükhöz. {2T 232.1}   

***** {2T 232}