× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

EGYÜTT A KÖNYVTERJESZTÉSÉRT

Uralkodjék tökéletes egység a munkások között, akik a könyveket terjesztik, melyeknek világossággal kell elárasztani a földet. Ha bárhol népünk elé tárjuk a könyvterjesztést, együtt mutassuk meg nekik az egészségügyi és vallásos könyveket, mint az egységes munka két részét. Úgy festették le előttem a vallásos és egészségügyi könyvek kapcsolatát, mint a fonál és a vetülék egységét, mely gyönyörű mintát alkot, s tökéletes anyagot hoz létre. {6T 326.1}   

Az elmúlt időkben nem terjesztették oly szívvellélekkel az egészségügyi könyveket, mint fontosságuk megköveteli. Bár sokan nagyra becsülik azokat, sokan mégis azt gondolják, hogy nem fontos eljuttatniuk azokat a világhoz. Pedig mi lehetne illőbb előkészület az Úr eljövetelére, s hogy más elengedhetetlen igazságok befogadásával népet készítsünk elő Krisztus eljövetelére, mint ha rádöbbentjük az embereket korunk káros szokásaira, és megújulásra serkentjük őket. Vagyis elvettetjük velük a bűnös kielégüléseket és egészségtelen szokásokat. Hisz nagyon rászorul a világ, hogy felrázzuk őket az egészség megújulás tárgyköreire. Nagy a szükségük az egészségügyi könyvekben foglalt igazságokra. Sok könyvterjesztőnknek más belátásra kell jutniuk, mint eddig uralkodott köztük az egészségművekről. {6T 326.2}   

A könyvterjesztők és ügynökök között ne legyen megoszlás és különböző pártok. Mindnyájan viseljék szívükön az egészségügy kérdéseit fejtegető könyvek árusítását, csakúgy, mint a kifejezetten vallásos könyvekét. Nem szabad válaszvonalat húznunk, hogy csak egyes könyvek kössék le a könyvterjesztők figyelmét. Uralkodjék tökéletes egység a mű kiegyensúlyozott, részarányos fejlesztéséhez. {6T 326.3}   

Az a közöny, mellyel sokan az egészségügyi könyvekkel bánnak, bántó Istennek. Nem az ő rendje szerinti, ha az egészségügyi könyveket elválasztják a mű nagy testületétől. A jelen igazság olyan bizonyosan ott él az egészség megújulásban, mint az evangéliumi örömhír tevékenységeinek más vonásaiban. Ha bármelyik ágat elkülönítjük a többitől, egyetlen magányos terület sem tud tökéletes egészet képezni. {6T 327.1}   

Az egészség örömhíre rátermett védőkkel rendelkezik, de nagyon megnehezítették feladatukat, mert sok lelkészünk, egyházterületeink titkárai s más tekintélyes tisztséget betöltő emberek nem hajlandók kellő figyelmet szentelni az egészség kérdésének. Nem értik meg az üzenet munkájával való összefüggését. Pedig olyan az, mint a jobb kéz kapcsolata a testtel. A gyülekezet tagjai és a lelkészek közül sokan csak elenyésző tiszteletet tanúsítanak ez ágazat iránt, az Úr mégis kimutatta megbecsülését iránta, bőségesen felvirágoztatta. Amikor helyesen végezzük, az egészségtevékenység a behatoló ék, utat készít más igazságok előtt. Mikor teljességében befogadjuk a harmadik angyal üzenetét, akkor megadjuk az egészségmegújulásnak is az őt megillető helyet az egyházterület tanácsaiban, a gyülekezet tevékenységében, a családi körben, az asztalnál, s a háztartás összes ügyeiben. Akkor a jobb kéz szolgálni és védeni fogja a testet. {6T 327.2}   

De bár az egészségügyi munkának megvan a maga helye a harmadik angyal üzenetének terjesztésében, pártfogóinak mégsem, semmi esetre sem szabad arra törekedni, hogy elfoglalja az üzenet helyét. Az egészségügyi könyvek töltsék be az őket megillető helyet, de a könyvterjesztés csak egy ága a sokoldalú, nagyszerű munkának, melyet végeznünk kell. A könyvterjesztőkhöz intézett lángoló szónoklatok egészséges életmódot ecsetelő könyvek védelmére nehogy arra vezessenek, kirekesszük tevékenységünkből a többi igen fontos könyvet, melyeknek el kell jutni az emberek kezébe. A könyvterjesztés irányítói legyenek olyan férfiak, akik megértik a munka minden részének a mű egészéhez fűződő kapcsolatát. Szenteljenek kellő figyelmet az egészségügyi könyvek terjesztésére, mégse tegyék ezt az ágat oly feltűnővé, hogy elvonják az embereket a többi létfontosságú területről, s ezzel kizárják az igazság külön üzenetét tartalmazó könyveket. {6T 327.3}   

A vallásos könyvek árusításához annyi tanulás szükséges, mint az egészség és mértékletességet tárgyaló könyvekéhez. Annyira szorgalmazzuk a lelki táplálékú könyvek terjesztését, úgy bátorítsuk és neveljük a munkásokat a harmadik angyal üzentét tartalmazó könyvek terjesztésére, mint azt szorgalmazzuk, hogy neveljünk munkásokat az egészségügyi könyvek terjesztésére. {6T 328.1}   

Az egyik könyv mindig egyengeti az utat a másik előtt. Mindkettő elengedhetetlen, s mindkettőnek egyszerre kell teret adnunk. Mindkettő kiegészíti, s egyik sem helyettesítheti a másikat. Mindkettő a legmagasabbrendű értéket képviseli, s mindkettőnek el kell végeznie kijelölt részét a feladatból, hogy népet készítsünk elő az utolsó időkben az Isten számára. Mindkettő töltse be a jelen igazság szerepét, felvilágosítani, felrázni és meggyőzni az embereket. Vegyüljenek a gyülekezetek megszentelésének és megtisztításának munkájába. Azokéba, akik várva várják Isten Fiának hatalommal és nagy dicsőséggel való eljövetelét. {6T 328.2}   

Minden kiadó és ügynök buzdítsa lelkesen a mezőn tevékenykedő terjesztőket. Találjanak s neveljenek új munkásokat. Mindegyik erősítse s építse a munkát, amennyire csak lehet, anélkül, hogy a többit gyengítené. Végezzünk mindent testvéri szeretettel, önzetlenül. {6T 328.3}