× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

HITOKTATÁS A CSALÁDBAN

Akik a kegyelem utolsó üzenetét hirdetik a világnak, tekintsék kötelességüknek, hogy megtanítsák a szülőket a családi vallásoktatásra. Indítsunk komoly javító, megújító mozgalmat. Tárjuk az apák és anyák elé Isten törvényének elveit. Ha megértetjük a szülőkkel Isten törvényének követelményeit, akkor meggyőzzük őket az engedelmesség kötelességéről. Akkor felismerik majd felelősségüket nemcsak maguk, de gyermekeik iránt is. Mutassunk rá, hogy csak egyetlen úton védhetjük meg magunkat a világot pusztulásba sodró gonoszságtól – ha engedelmeskedünk Isten szavának. A szülők mindig példát mutatnak gyermekeiknek. Vagy az engedelmesség példáját, vagy az engedetlenségét. Legtöbb esetben példájuk, tanításuk dönti el házuk népének örök sorsát. A gyerekek, mikor felnőnek, azzá lesznek, amivé a szülők tették őket. {6T 119.1}   

Ha a szülők előre látnák tetteik következményeit, s hogy példájuk és tanításuk állandósítják és növelik gyermekeikben a bűn vagy az igaz élet hatalmát, akkor egészen bizonyosan változások következnének be. Sokan megtörnék a hagyomány és szokások varázsát. {6T 119.2}   

A lelkészek állítsák ezeket előtérbe a gyülekezetben. Kössük a szülők lelkére régóta elhanyagolt, komoly kötelességeiket. Ez majd úgy megtöri a farizeusi lelkületet s az igazsággal szembeni ellenállást, mint semmi más. Nagy a reménységünk. A családi hitoktatás ragyogó kilátással kecsegtet, hogy a család Istenhez térjen. {6T 119.3}