× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Május 15. A szemek kívánsága

„Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” (Mát 5,28) {Mar 143.1}   

„Sok fiatal mohón kap a könyvek után. Összeolvasnak mindent, ami a kezük ügyébe kerül. Az izgalmas, szerelmes történetek és a tisztátalan képek rombolóan hatnak rájuk. Sokan sóvár vággyal falják a regényeket, s képzeletük elszennyeződik. Vándorárusok gyakran árulják ruhátlan nők képeit, s ezek a visszataszító képek láthatók a fényképészeknél és a képkereskedők falain is. Mindenfelé a romlottság burjánzik. Sokan ilyen témájú szövegek olvasásával és a képek nézegetésével korbácsolják fel a szemek kívánságát, a romlott szenvedélyeket. A képzeleten keresztül megrontják szívüket. Örömet lelnek abban, ha olyan jeleneteken elmélkednek, amelyek a közönségesebb, alantasabb szenvedélyeket ébresztik fel. Ezek az erkölcstelen képek a romlott képzeleten át megrontják az erkölcsöket, és a megcsalt, megbabonázott embereket ráveszik, hogy kielégítsék érzéki szenvedélyeiket. Ezek a bűnök lezüllesztik, végül pedig a kárhozatba taszítják az Isten képmására teremtett lényeket. Kerüljétek el az olyan dolgok olvasását és nézegetését, amik tisztátalan gondolatokat ébresztenek! Inkább erkölcsi és szellemi erőitek fejlesztésére, művelésére törekedjetek. Ne engedjétek, hogy ezeket a nemes erőket elgyengítse és megrontsa az erkölcstelen történetek olvasása! {Mar 143.2}   

A fiataloknak lehetetlen egészséges gondolkodásra és helyes vallásos elvekre szert tenni, ha nem szeretik olvasni Isten szavát. Ebben a könyvben találjuk meg a legérdekesebb történetet, ez jelöli ki a Krisztus által nyert üdvösség útját. Ez vezet el a magasztosabb és jobb életre. Ha a fiatalok nem rontották volna meg képzeletüket a légből kapott, izgató történetekkel, akkor a Bibliát tartanák a legérdekesebb könyvnek. Nektek, akik Uratok második eljövetelét várjátok, hogy elváltoztassa és a saját dicsőségére alakítsa át halandó testeteket, feltétlenül változtatnotok kell a viselkedéseteken! Magasztosabb célokért kell fáradoznotok, mint eddig, másként nem lesztek azok között, akik elnyerik a halhatatlanságot.” (Bizonyságtételek II., 410–411. o.) {Mar 143.3}