× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Május 22. Égi jelek

„A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja.” (Jóel 2,31) {Mar 150.1}   

„Amikor a Megváltó az Olajfák hegyén tanítványainak az egyház sokáig tartó megpróbáltatásáról, az 1260 éves pápai üldözésről beszélt – amelynek megrövidítését megígérte –, említést tett bizonyos eseményekről, amelyek megelőzik eljövetelét, és meghatározta, mikor tűnik fel közülük az első: »Azokban a napokban, az után a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik.« (Márk 13,24) Az 1260 nap illetve év 1798-ban ért véget. Az üldözés negyed évszázaddal előbb majdnem teljesen megszűnt. Az üldözést követően, Krisztus szavai szerint, a nap elsötétedik. 1780. május 19-én teljesedett be ez a prófécia. {Mar 150.2}   

Majdnem – ha ugyan nem egészen – a legmisztikusabb és máig meg nem magyarázott jelenségként… áll előttünk az 1780. május 19-i sötét nap, New England teljes látható egének és légkörének rejtélyes elsötétedése. {Mar 150.3}   

A nappali sűrű sötétség után, az est beállta előtt egy-két órával itt-ott kiderült az ég, és feltűnt a nap, de még mindig homályos volt a sűrű, sötét ködtől. Napnyugta után ismét felhők tornyosultak, és hamarosan besötétedett. Az éjjeli sötétség sem volt kevésbé szokatlan és ijesztő, mint a nappali. Csaknem telihold volt, ennek ellenére a tárgyakat csak mesterséges fénynél lehetett felismerni. {Mar 150.4}   

A leírás, melyet szemtanúk adtak erről az eseményről, annak az isteni kijelentésnek a visszhangja, amelyet Jóel próféta huszonöt évszázaddal a beteljesedés előtt így jegyzett fel: »A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja.« (Jóel 2,31) {Mar 150.5}   

Krisztus meghagyta népének, hogy figyeljen adventjének jeleire, és örvendezzen, amikor látja Királya közeledtének jeleit.” (A nagy küzdelem, 306–308. o., Korszakok nyomában, 274–276. o.) {Mar 150.6}