× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Január 14. Az illési prófécia

„Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” (Mal 4,5–6) {Mar 22.1}   

„Akiknek Jézus Krisztus második eljövetelét kell előkészíteniük, azokat a hű Illés jelképezi, mint ahogy Keresztelő János is a próféta lelkületével jött, hogy előkészítse az utat a Megváltó első eljöveteléhez.” (Bizonyságtételek III., 62. o.) {Mar 22.2}   

„Keresztelő János és azok munkája, akik az utolsó napokban Illés lelkével és erejével dolgoznak, hogy felrázzák a népet fásultságából, sok tekintetben ugyanaz. Krisztus másodszor azért jön el, hogy megítélje a világot igazságban.” (Southern Watchman, 1905. március 21.) {Mar 22.3}   

„Keresztelő János távol tartotta magát a világi barátoktól és az élet fényűzéseitől, a szórakozásoktól. {Mar 22.4}   

Az azoktól elvárt lemondást, alázatot és mértékletességet, akiket Isten különösképpen vezet és megáld, – ezt kell hirdetnünk az embereknek, azok fényűzésével, egészségrontó szokásaival ellentétben, akik a mai romlott korban élnek. isten megmutatta, hogy az egészségügyi megújulás olyan szorosan összefügg a harmadik angyal üzenetével, mint a kar a törzzsel. {Mar 22.5}   

„Amiként Keresztelő János… felhívta figyelmüket a Tízparancsolatra, nekünk is olyan határozottan kell átadnunk az üzenetet. »Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az Ő ítéletének órája!« (Jel 14,7/a) Azzal a komolysággal, amely Illés prófétát és Keresztelő Jánost jellemezte, nekünk is arra kell törekednünk, hogy utat készítsünk Jézus Krisztus második adventjéhez.” (Biblia-kommentár, 1184. o.) {Mar 22.6}