× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Május 25. Az erkölcstelenség terjedése

„Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék közöttetek, amint szentekhez illik.” (Eféz 5,3) {Mar 153.1}   

„Riasztó a közönségesség a mindennapi társalgásban – a gondolatok és erkölcsök alacsony szintjét jelzi. Az igazán nemes jellem igen ritka, valódi szerénységgel és tartózkodással alig találkozunk. Csak kevesen vannak, akik tiszták és szeplőtlenek. {Mar 153.2}   

A megtűrt szennyes gondolatok szokássá válnak, a szívbe maródnak, és az emberi lélek beszennyeződik. Ha egyszer elkövetünk egy helytelen cselekedetet, folt keletkezik rajtunk, amelytől semmi más nem képes megtisztítani, csak Krisztus vére. Ha a rossz szokástól nem fordulunk el szilárd határozottsággal, a lélek megromlik, és ebből a szennyező forrásból másokat megrontó patakok áradnak szét. {Mar 153.3}   

Vannak olyan emberek, akik előidézik a kísértést. Olyan helyzetbe hozzák magukat, ahol kísértésnek lesznek kitéve, s nem is történhet másképp, amikor nemkívánatos közegbe, társaságba mennek. A legjobb módja annak, hogy biztonságban legyünk a bűntől, ha mindenkor és minden körülmények között kellő megfontoltsággal lépünk, és sohasem teszünk valamit hirtelen ötlettől vezérelve. Gondolkozzunk és várakozzunk Isten félelmében, mielőtt biztosak lennénk abban, hogy helyesen cselekszünk. {Mar 153.4}   

Az erkölcsi veszélyek, amelyeknek mindenki, idős és fiatal egyaránt ki van téve, naponta növekszenek. Az erkölcs hibás működése, amit romlottságnak, züllöttségnek nevezünk, tág területet talál a kibontakozáshoz, és azoknak a nőknek, férfiaknak és fiataloknak a befolyása – bár keresztényeknek vallják magukat – érzéki, ördögi… {Mar 153.5}   

Azok, akik megismerték az igazságot, de nem hitvallásukkal megegyezően cselekszenek, Sátán kísértéseinek céltáblái. Minden egyes lépésnél veszély les rájuk. Kapcsolatba kerülnek a gonosszal, olyan látványt szemlélnek, olyan hangokat hallanak, amelyek felébresztik alantas vágyaikat, és arra kapnak késztetést, hogy inkább a rosszat, mint a jót válasszák, mert szívükben nem határozottak… {Mar 153.6}   

Semmire nincs nagyobb szükségünk, mint olyan képzésre, amely felkészíti a fiatal férfiakat és nőket, hogy szilárdan ragaszkodjanak a tisztasághoz, és amely megtisztítja lelküket az erkölcsi szenny minden foltjától és érintésétől.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 197., 196. o.) {Mar 153.7}