× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 2. A szükséges előkészület

„Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az Ő ítélete szerint cselekesztek; keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!” (Sof 2,3) {Mar 161.1}   

„A törvényszegés majdnem elérte végső határát. Zűrzavar tölti be a világot, és nemsokára óriási rettegés lesz úrrá az embereken. A vég közel. Isten népének fel kell készülnie arra, ami feltartóztathatatlanul a világra zúdul.” (Child Guidance [Gyermeknevelés], 555. o.) {Mar 161.2}   

„Nemsokára itt van a »nyomorúságos idő… amilyen nem volt« még. Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. A mindennapokban sokszor nagyobbnak látjuk a várható bajt, mint amilyen a valóságban. De nem így van ez az előttünk álló valódi veszéllyel. A legéletszerűbb ábrázolás sem tükrözi vissza, milyen súlyos lesz a megpróbáltatás. A próbában mindenkinek egyedül kell megállnia Isten előtt. Ha »Noé, Dániel és Jób« az országban volna, »élek én, mondja az Úr Isten, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt; igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg« (Ezék 14,20). {Mar 161.3}   

Az igazság és a tévelygés közötti utolsó nagy összecsapás csak az Isten törvénye miatti hosszú küzdelem végső csatája. Mi most kapcsolódunk be ebbe a harcba, az emberi törvények és Jahve rendelkezései, a Biblia vallása és a mesék és hagyományok vallása közötti küzdelembe.” (A nagy küzdelem, 582. o., Korszakok nyomában, 518. o.) {Mar 161.4}   

„Tanulmányoznunk kell a nagy útjelzőket, amelyek a mi időnkre mutatnak… A legnagyobb igyekezettel kellene imádkoznunk, hogy Isten nagy napjának csatáira felkészülhessünk.” (Our High Calling [Magasztos elhívásunk] 340. o.) {Mar 161.5}   

„Akik Isten ellenőrzése alá helyezik magukat, hogy vezesse és irányítsa őket, azok meghallják az Isten rendelte következetes lépésütemet. Annak Lelke ihleti őket, aki életét adta a világ életéért, s többé nem vesztegelnek tehetetlenül azon tépelődve, amit képtelenek megtenni. Magukra öltik a menny fegyverzetét, előrehaladnak a harcban, készen és merészen Istenért, annak tudatában, hogy a Mindenható megadja mindazt, amire szükségük van.” (Bizonyságtételek VII., 14. o.) {Mar 161.6}