× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 5. A fenevad képmása

„Elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesíttetett, de megelevenedett.” (Jel 13,14) {Mar 164.1}   

„Megformálják a fenevad képmását, mielőtt a megpróbáltatás lezárul, mert ez lesz Isten követőinek nagy próbatétele, amely meghatározza örök sorsukat… {Mar 164.2}   

Jelenések könyve 13. fejezetében mindezt világosan mutatja be az ige: »Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevad minden hatalmasságát cselekszi őelőtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesíttetett, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy a jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.« (Jel 13,11–17) {Mar 164.3}   

Ezzel a próbával kell Isten népének szembenéznie, mielőtt elpecsételtetne. Aki Isten iránti hűségét az isteni törvény megtartásával bizonyítja, és elutasítja a hamis szombatot, felsorakozik az Úr, Jahve zászlaja alá, és elnyeri az élő Isten pecsétjét. Azok pedig, akik feladják a mennyei eredetű igazságot, és elfogadják nyugalomnapként a vasárnapot, megkapják a fenevad bélyegét.” (11. levél, 1890) {Mar 164.4}   

„Mialatt Isten megmutatta Jánosnak az egyház és a világi hatalmak utolsó nagy csatáit, azt is megengedte neki, hogy szemlélje a hűségesek végső győzelmét és szabadulását… Túltekintve a csata füstjén és zaján, egy csoportot szemlélt Sion hegyén a Báránnyal, és a fenevad bélyege helyett az Atya neve volt a homlokukra írva.” (Bizonyságtételek V., 572. o.) {Mar 164.5}