× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 6. A hitehagyás

„Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia.” (2Thess 2,3) {Mar 165.1}   

„Amikor az ősegyház megromlott, mert feladta evangéliumi egyszerűségét, s pogány rítusokat és szokásokat fogadott el, elveszítette Isten Lelkét és erejét. Mivel azonban irányítani akarta az emberek lelkiismeretét, a világi hatalom támogatását igényelte. Így jött létre a pápaság, egy olyan egyház, amely irányította az államhatalmat, és felhasználta saját céljainak előmozdítására, főként az »eretnekség« megbüntetésére. {Mar 165.2}   

Ahol eddig az egyháznak világi hatalma volt, azt mindig igénybe vette azok megbüntetésére, akik nem fogadják el tanításait. Azok a protestáns egyházak is, amelyek a világi hatalmakkal való szövetkezés útján Róma nyomdokaiba léptek, kifejezésre juttatták, hogy korlátozni akarják a lelkiismereti szabadságot. Példa erre az anglikán egyház, amely sokáig üldözte a tőle kiszakadtakat. A XVI. és a XVII. században nonkonformista lelkészek ezrei kényszerültek arra, hogy elhagyják egyházukat, és sokan – mind a lelkészek, mind a nép közül – ki voltak téve a bírságnak, börtönnek, kínzásnak és vértanúságnak. {Mar 165.3}   

A hitehagyás következménye az lett, hogy az egyház az államhatalom segítségét igényelte. Ez készítette elő a pápaság – a fenevad – kialakulásának útját. Pál ezt mondta: »Jön… a szakadás, és megjelenik a bűn embere.« (2Thess 2,3) Az egyház hitehagyása a fenevad képének megformálásához is utat fog készíteni.” (A nagy küzdelem, 443–444. o., Korszakok nyomában, 395. o.) {Mar 165.4}   

„A Szentírás arról az időről szólva kijelenti, hogy Sátán minden hatalmával és »a gonoszság minden csalárdságával« fog dolgozni (2Thess 2,9–10). Munkájáról félreérthetetlenül árulkodik a gyorsan fokozódó sötétség, az utolsó napok sokféle tévelygése, eretneksége és csalása. Sátán nemcsak a világot ejti fogságba, de megtéveszti azokat az egyházakat is, amelyek állítólag Jézus Krisztuséi. A nagy hitehagyás olyan mélységessé fajul, mint az éjfél sötétsége. Isten népe számára ez a próbák éjszakája, a könnyhullatás éjszakája, az igazságért elszenvedett üldözés éjszakája lesz. De a sötét éjszakában felragyog Isten világossága.” (Próféták és királyok, 717. o., magyar kiadás: 446. o.) {Mar 165.5}