× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 12. A második angyal üzenete

„És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.” (Jel 14,8) {Mar 171.1}   

„A második angyal üzenete először 1844 nyarán hangzott fel, és akkor elsősorban az Egyesült Államok egyházaira vonatkozott. Az ítéletre való figyelmeztetés is ott szólalt meg a leghangosabban; ott talált a legnagyobb visszautasításra is, és az egyházak hanyatlása ott volt a legrohamosabb. A második angyal üzenete azonban 1844-ben még nem vált egészen valóra. Az egyházakban abban az időben erkölcsi romlás volt tapasztalható, mert nem fogadták be az adventüzenetben hirdetett isteni igazságot. De a bukás még nem volt teljes. Mivel azonban továbbra is elvetették a különösen arra az időre szóló igazságot, egyre mélyebbre süllyedtek. Azonban még mindig nem jelenthető ki, hogy »leomlott… Babilon… mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek«. Babilon még nem itatott meg minden népet. (…) {Mar 171.2}   

Istennek még vannak gyermekei Babilonban. A büntető ítélet végrehajtása előtt e hűségeseket ki kell onnan hívni, hogy ne legyenek részesek Babilon bűneiben, és ne érjék őket a Babilont sújtó csapások.” (A nagy küzdelem, 389., 604. o., Korszakok nyomában, 347–348., 538. o.) {Mar 171.3}   

„Elesett Babilon, mert paráznaságának haragborából megitatott minden népet. Mi ez a bor? Hamis tantételei. A negyedik parancsolat szombatja helyett egy hamis nyugalomnapot adott a világnak, és megismételte azt a hazugságot, amit Sátán először Évának mondott el Édenben: a lélek természetes halhatatlanságát. Sok hasonló jellegű tévedést terjesztett, »tanítván olyan tantételeket, amelyek embereknek parancsolatai«. {Mar 171.4}   

A világ figyelmeztetésének utolsó nagy munkájában két külön felhívás hangzik az egyházak felé. A második angyal üzenete: »Elesett, elesett Babilon, a nagy város, mert paráznasága haragborából inni adott minden népnek.« És a harmadik angyal üzenetének hangos kiáltásakor szózat hallatszik a mennyből, amely ezt mondja: »Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert bűnei az égig hatottak, és Isten megemlékezett törvényszegéseiről.«” (HNA Biblia-kommentár VII., 985. o.) {Mar 171.5}