× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 11. A három angyal üzenete

„Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.” (Mal 4,5) {Mar 173.1}   

„Nagy reformra van szükség egy olyan nép felkészítéséhez, amely meg tud állni Isten napján. Isten látta, hogy sokan nem készülnek az örökkévalóságra azok közül, akik az Ő követőinek vallják magukat. Az irgalmas Isten intő üzenetet akart küldeni népének, felébresztve őket kábultságukból, hogy felkészüljenek az Úr eljövetelére. {Mar 173.2}   

Ez az intés a Jelenések könyve 14. fejezetében található. E fejezet szerint a mennyei lények háromszoros üzenetet hirdetnek. Az üzenet nyomában visszatér a Földre az Emberfia, hogy learassa »a földnek aratnivalóját«.” (A nagy küzdelem, 311. o., Korszakok nyomában, 278. o.) {Mar 173.3}   

„Az ég közepén repülő angyalok, akik figyelmeztető üzenetet hirdetnek a világnak, azokat az embereket jelképezik, akik e Föld történelmének utolsó napjaiban élnek. Senki sem hallja ezeknek az angyaloknak a hangját, mert jelképesek; Isten népét ábrázolják, amely a mennyei világgal összhangban munkálkodik.” (Life Sketches, 429. o.) {Mar 173.4}   

„A három angyal üzenete kiegészíti egymást, háromszoros világosságot árasztva az emberiségre. Jelenések könyvében János azt mondja: »Láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma van, és a föld fénylett az ő dicsőségétől.« Ez pedig a világnak hirdetett háromszoros figyelmeztető üzenetet ábrázolja.” (HNA Biblia-kommentár, 985. o.) {Mar 173.5}   

„Jelenések könyve 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendölt állapotba, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap; és ez az üzenet elvégzi a maga munkáját. Amikor azok, »akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban« (2Thess 2,12), Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van a befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat e hívásra: »Fussatok ki belőle, én népem!« (Jel 18,4)” (A nagy küzdelem, 390. o., Korszakok nyomában, 348–349. o.) {Mar 173.6}