× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 16. A nyomorúságos idő

„Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.” (Jel 7,1) {Mar 175.1}   

„Négy hatalmas angyal még tartja a föld négy szelét. Rettenetes pusztító erőket tartanak kordában, hogy ne tomboljanak teljes dühöngéssel. A »szelek« a nemzetek végzetes összecsapásra való felindulása lesz, miközben angyalok »tartják a négy szelet«, megtiltva, hogy Sátán gyakorolja rettenetes hatalmát, amíg Isten szolgái el nem pecsételtetnek.” (Review and Herald, 1887. június 7.) {Mar 175.2}   

„Az idők jelei bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a menny ítéletei most válnak valóra, és az Úr napja közel van. A napilapok is tele vannak utalásokkal egy jövőben kirobbanó heves konfl iktusra. A vakmerő rablások, sztrájkok, lopások, gyilkosságok mindennaposak. Démonok uralta emberek gyilkolnak férfiakat, nőket, sőt kicsi gyermekeket. Mindez azt igazolja, hogy közel a vég. {Mar 175.3}   

Isten Lelkének korlátozó, féken tartó hatalma lassan visszavonul a világból. A hurrikánok, viharok, szárazföldi és tengeri katasztrófák szinte egymást érik. Az Isten Fiának közeli eljöveteléről szóló jelek igen felszaporodnak körülöttünk, de mindennek sokkal kisebb jelentőséget tulajdonítunk, mint amilyen a valóságban… {Mar 175.4}   

Olyan időben élünk, amikor annyi szomorúság és baj tapasztalható a világban, amit semmilyen emberi balzsam sem képes meggyógyítani. Még mielőtt az utolsó nagy pusztulás világunkra jön, az emberi nagyság és bölcsesség hivalkodó emlékművei porba omlanak. Isten büntető ítéletei azokat sújtják, akik a nagy világosság ellenére is a bűn útját járták. Tűzbiztosnak tartott, drága épületeket emelnek, de amint Sodoma elpusztult az isteni bosszúállás lángjaiban, úgy válnak majd hamuvá ezek a büszke épületek is. Láttam mérhetetlen pénzért megépített hajókat, melyek a hatalmas hullámokkal birkóztak, de minden kincsükkel, minden utasukkal elsüllyedtek… De a mindenfelé tomboló zűrzavar ellenére Istenért kell munkát végezni a világban.” (Signs of the Times, 1901. október 9.) {Mar 175.5}