× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 17. Isten népének hűsége

„Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban! Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.” (Jel 12,12) {Mar 176.1}   

„Ahogy az emberek egyre jobban és jobban eltávolodnak Istentől, Sátán engedélyt kap, hogy hatalmát gyakorolja az engedetlenség fiai felett. Pusztítást gerjeszt közöttük. Szerencsétlenségek történnek szárazon és vízen. Tűz és áradás pusztít mindent. Sátán úgy intézi, hogy mindezekért azokat vádolják, akik nem hajoltak meg a bálvány előtt, amit felállított. Ügynökei Isten népére mutatnak mint a baj okozóira: »Ezek az emberek kitartóan szembeszegülnek a törvényünkkel. Meggyalázták a vasárnapot. Ha rá lennének kényszerítve a vasárnap megünneplésére, megszűnnének ezek a rettenetes ítéletek.«” (Review and Herald, 1901. július 16.) {Mar 176.2}   

„Szerencsétlenségek, bajok jönnek – szörnyű és váratlan csapások, egymást érve. Ha az emberek hallgatnának a figyelmeztetésekre, amelyeket Isten adott, és ha az egyházak bűnbánatot tartanának, visszatérve hűséges magatartásukhoz, akkor talán más városok is megkíméltetnének egy időre. De ha az egyházak az embereket ugyanúgy megcsalják, ahogy eddig is, hamisságot tárva eléjük és nem tisztelve Isten törvényét, akkor Isten nem hárítja el az őket érő csapásokat, hogy felébredjenek.” (Evangelizálás, 27. o.) {Mar 176.3}   

„Az embereket a gonoszságuk és a birtokukban lévő igazság világosságának arányában sújtják az ítéletek. Ha ismerték az igazságot, annak világossága szerint lesz a büntetésük.” (173. kézirat, 1902) {Mar 176.4}   

„Sátán értelmezi, magyarázza az eseményeket, ő irányítja a vezető emberek gondolkodását, amennyire csak teheti. Azt állítja, hogy a szerencsétlenségek, amelyek elárasztják a világot, a vasárnap megrontásának következményei. S a befolyásos emberek azt gondolva, hogy lecsillapítják Isten haragját, a vasárnapünneplést kényszerítő törvényeket alkotnak. Úgy vélik, hogy ha e hamis nyugalomnapot még inkább felmagasztalják, engedelmességet kikényszerítve a hamis szombat iránt, ezzel Istennek szolgálnak. Úgy néznek azokra, akik az igazi szombat megünneplésével tisztelik az Urat, mint Isten iránt hűtlenekre, holott valójában azok a hűtlenek, akik lábbal tapossák az édeni eredetű szombatot.” (85. kézirat, 1899) {Mar 176.5}