× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 20. Isten törvényét érvénytelenítik

„Ideje, hogy az Úr cselekedjék, megrontották a Te törvényedet.” (Zsolt 119,126) {Mar 179.1}   

„Eljön az idő, amikor nemzetünk vezetői törvénnyel kényszerítik ki a vasárnapünneplést, és Isten népe így nagy veszélybe kerül. A törvényhozó testületekben olyan törvényeket alkotnak, amelyek korlátozzák az emberek lelkiismereti szabadságát, erőltetve a vasárnapünneplést, és elnyomó hatalmat bevetve azok ellen, akik megtartják a hetedik napi szombatot. Így Isten törvényét minden céljával és szándékával érvénytelenítik országunkban.” (Review and Herald, 1888. december 18.) {Mar 179.2}   

„Az a föld, melyről az Úr gondoskodott védelmül gyermekei számára, hogy saját lelkiismeretük szerint imádhassák Őt, a föld, amely felett a Mindenható hosszú időn át kiterjesztette védelmét, s melyet abban a kiváltságban részesített, hogy Krisztus tiszta vallásának tárházává tette, ez az ország törvényhozói révén megtagadja majd a protestantizmus elveit, és támogatást nyújt a római hitehagyásnak abban, hogy lábbal tiporja Isten törvényét – ekkor a bűn emberének végső munkája nyilvánvalóvá lesz. A protestánsok egész befolyásukat és minden erejüket bevetik majd a pápaság oldalán. A hamis pihenőnapot kikényszerítő nemzeti törvénnyel új életet lehelnek Róma romlott vallásába, újjáélesztve zsarnokságát és a lelkiismeret elnyomását. Ekkor jön el az ideje annak, hogy Isten hatalmas erővel munkálkodjék, s érvényt szerezzen igazságának. {Mar 179.3}   

A próféta ezt mondja: »Ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fénylett annak dicsőségétől, és kiáltott teljes erejéből, nagy szóval, mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon… és hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondja: Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok csapásaiból, mert bűnei az égig hatottak, és Isten megemlékezett az ő gonoszságairól.« Mikor érik el Babilon bűnei az eget? Amikor olyan törvényeket hoz, amelyek semmibe veszik Isten törvényét. Akkor Isten népének szorongatott helyzete lehetőséget ad az Úr számára, hogy megmutassa, ki az ég és a föld kormányzója. Amint a sátáni hatalom felszítja a gonoszságot, Isten világosságot és erőt küld népének, hogy az igazság üzenetét hirdethesse az egész világnak.” (Signs of the Times, 1893. június 12.) {Mar 179.4}