× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 26. A szenvedés enyhítése

„Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a menynyek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Mát 10,7–8) {Mar 185.1}   

„Veszélyes idők elé nézünk. Az egész világ tanácstalanságban és ínségben vesztegel nemsokára. Sokféle betegség tör az emberiségre, és az egészség törvényeivel kapcsolatos tudatlanság nagy szenvedést eredményez, sok ember halálát okozza, akiket pedig meg lehetett volna menteni… {Mar 185.2}   

Amint a vallásos agresszió lerombolja a szabadságjogokat, kedvezőtlen helyzetbe kerülnek azok, akik kiállnak a lelkiismeret szabadságáért. Saját érdekükben, míg lehetőségük van erre, váljanak képzetté a betegségek okainak, megelőzésének és gyógyításának terén. Akik így tesznek, mindenütt találnak elvégzendő feladatot. Sok szenvedőnek lesz szüksége segítségre, nemcsak saját hittestvéreink soraiban, hanem főként azok között, akik nem ismerik az igazságot. (…) {Mar 185.3}   

A harmadik angyal üzenetével összefüggésben végzett egészségügyi munka csodálatos eredményeket érhet el. Megszentelő, egységet teremtő feladat ez, amely teljes összhangban van azzal a munkával, melyet az egyház Ura az első tanítványok kiküldésével végzett. {Mar 185.4}   

Amikor ezeket a tanítványokat összehívta, Krisztus megbízást adott nekik: »Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ímé én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.« (Mát 10,7–8. 16) {Mar 185.5}   

Igen jó elolvasni ezt a fejezetet, és eligazítása alapján felkészülni szolgálatunkra. Az első tanítványok elindultak Krisztus megbízása nyomán, az Ő szava alapján. Az Ő Lelke készítette előttük az utat. Érezniük kellett, hogy az ilyen üzenetet, ilyen áldások közvetítését örömmel fogadják az emberek otthonaiban.” (Counsels on Health [Egészségügyi tanácsok], 504–506., 540–541. o.) {Mar 185.6}   

„Isten a fizikai szenvedés enyhítésével éri el a szíveket. Az igazság magva az elmébe hull, és Isten öntözi. Sok türelmet igényel, mielőtt a mag az élet jeleit mutatja, de végül kihajt, és örök életre gyümölcsözik. {Mar 185.7}   

Milyen lassan értik meg az emberek, hogyan készít fel Isten az Ő hatalma kinyilatkoztatásának napjára!” (Medical Ministry [Egészségügyi szolgálat], 246. o.) {Mar 185.8}