× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 4. Az Egyesült Államok a jövendölésben

„Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány.” (Jel 13,11) {Mar 193.1}   

„Csak egyetlen nemzet felel meg a prófécia meghatározásainak. A szimbólumok félreérthetetlenül az Amerikai Egyesült Államokra mutatnak.” (A nagy küzdelem, 440. o., Korszakok nyomában, 392. o.) {Mar 193.2}   

„Itt láthatjuk saját nemzetünk keletkezését és növekedését. A bárányszarvak az ártatlanság és a szelídség jelképei: jól ábrázolják kormányzatunk alapelvét, amely a republikanizmusban és a protestantizmusban kifejezésre jut.” (Spirit of Prophecy [A prófétaság Lelke], 277. o.) {Mar 193.3}   

„Az Úr többet tett az Egyesült Államokért, mint bármely más országért. Menedékhelyről gondoskodott népe számára, ahol a lelkiismeret késztetései szerint imádhatják Őt. A kereszténység itt a maga tisztaságában fejlődhetett. Az Isten és ember közötti egyetlen közbenjáró életadó igéjét szabadon tanították. Isten azt tervezte, hogy ez az ország maradjon mindig szabad minden nép számára, ahol szabadon imádhatják Őt. Azt tervezte, hogy polgári intézményei is a szabadságot képviseljék. {Mar 193.4}   

De az isteni igazság ellenségének is megvoltak a maga elképzelései ezzel az országgal kapcsolatban. Különféle vállalkozások kezdeményezésével elfeledteti az emberekkel, hogy van Isten. A világiasság és kapzsiság – amely bálványimádás – eluralkodik az őscsaló tevékenysége által, míg végül Isten törvényét annak minden céljával és következményével együtt érvénytelenítik.” (17. kézirat, 1906) {Mar 193.5}   

„Isten megmutatta nekem, hogy Sátán észrevétlenül megelőz bennünket, s érvényteleníti Isten törvényét. Amerikában, a szabadság országában, amelyre büszkék voltunk, megszűnik a vallásszabadság.” (Evangelizálás, 236. o., magyar kiadás: 117. o.) {Mar 193.6}   

„Amikor nemzetünk törvényhozó testületein keresztül Sátán törvényeket léptet életbe, hogy megvakítsa, elfojtsa az emberek lelkiismeretét vallásos kiváltságaikra vonatkozóan, erőlteti a vasárnapünneplést, és elnyomó hatalmat működtet azok ellen, akik megtartják a hetedik napi szombatot, akkor Isten törvényét minden szándékával és céljával érvénytelenítik országunkban, és a nemzeti hitehagyást nemzeti romlás követi.” (HNA Biblia-kommentár VII., 977. o.) {Mar 193.7}